HF KYTARA Hra na kytaru
Název anglicky: Guitar
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Hstru:B Hra na strunné nástroje

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601014zHra na nástroj I V. Bláhakz 0/2/2212 1-
HF:H60119zHra z listu a improvizace I V. Bláhaz 0/1/32 1-
HF:H601654zInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 1Z
HF:H60186zKomorní hra I M. Jelínekz 0/2/85 1Z
20 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601014lHra na nástroj I V. Bláhakz 0/2/2212 2-
HF:H60119lHra z listu a improvizace I V. Bláhazk 0/1/53 2-
HF:H60152AInterpretace nové hudby I - smyčcové nástroje M. Smolkazk 1/1/01 2Z
HF:H601654lInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 2Z
HF:H60186lKomorní hra I M. Jelínekzk 0/2/85 2Z
22 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601046zHra na nástroj II V. Bláhakz 0/2/2413 3-
HF:H601684zInterpretační seminář II M. Vacekz 1/1/01 3Z
HF:H60188zKomorní hra II M. Jelínekz 0/2/85 3Z
HF:H60412zZáklady jazzové improvizace I V. Bláhaz 0/1/32 3-
21 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář M. Holáz 2/0/01 4Z
HF:H601046lHra na nástroj II V. Bláhakz 0/2/2413 4-
HF:H601684lInterpretační seminář II M. Vacekz 1/1/01 4Z
HF:H60188lKomorní hra II M. Jelínekzk 0/2/85 4Z
HF:H60229Metodika I V. Bláhaz 1/0/11 4-
HF:H60412lZáklady jazzové improvizace I V. Bláhazk 0/1/53 4-
24 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002zPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 5Z
HF:H60053Bakalářský seminář P. Lykoz 2/0/01 5Z
HF:H601095AzHra na nástroj III - abs. projekt F. Novotnýz 0/2/2614 5Z
HF:H601095zHra na nástroj III V. Bláhaz 0/2/64 5-
HF:H601933zKomorní hra III M. Jelínekz 0/2/43 5Z
HF:H60232zMetodika II V. Bláhaz 1/0/11 5-
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 5Z
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 5Z
32 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002lPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 6Z
HF:H60053ABakalářský seminář M. Holáz 2/0/01 6Z
HF:H601095AlHra na nástroj III - abs. projekt F. Novotnýz 0/2/2614 6Z
HF:H601095lHra na nástroj III V. Bláhaz 0/2/64 6-
HF:H601933lKomorní hra III M. Jelínekzk 0/2/64 6Z
HF:H60232lMetodika II -z 0/2/01 6-
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 6Z
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 6Z
33 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40745zInterpretační seminář III -z 0/21 --
HF:H60089KzHra na klavír I -z 1/01 --
HF:H60091KzHra na klavír II -z 1/01 --
HF:H601201zHra z listu a improvizace II -z 1/1/01 --
HF:H60154CInterpretace nové hudby II J. Šťastnýz 1/12 --
HF:H603362zStudium repertoáru s klavírem -z 2/0/01 --
HF:H60413zZáklady jazzové improvizace II -z 0/1/02 --
HF:H70080Základy hudební akustiky L. Přikrylz 2/0/22 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
16 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40745lInterpretační seminář III -z 0/21 --
HF:H60089KlHra na klavír I -kz 1/0/01 --
HF:H60091KlHra na klavír II -kz 1/1/01 --
HF:H601201lHra z listu a improvizace II -z 1/1/01 --
HF:H603362lStudium repertoáru s klavírem -z 2/0/01 --
HF:H60413lZáklady jazzové improvizace II -z 0/1/02 --
HF:H70081Zvukové aspekty interpretace O. Jirásekz 2/0/22 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
14 kreditů