H60188l Komorní hra II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 9:30–20:00 007, St 10:00–17:35 007, St 11:00–14:15 110
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60188z - Komorní hra II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V návaznosti na předmět Komorní hra I prohlubování interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto až po soubory většího typu. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji dechovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry: spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů, ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý, ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů), zná způsoby interpretace skladeb různých slohových období. Umí vést komorní ansámbl během zkoušek, je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Osnova
 • Osnova výuky je závislá na repertoáru jednotlivých ansámblů.
 • Tuto osnovu individuálně určí vyučující předmětu v souladu s instrumentálním složením souboru.
 • Repertoár tvoří komorní díla pro dua, tria, kvarteta a další nástrojová uskupení: např. Haydn, Mozart, Schubert, Dvořák a další.
 • Do repertoáru mohou být rovněž zařazena díla autorů 20. a 21. století: např. Evžen Zámečník, Jiří Matys, Zdeněk Lukáš a pod.
Literatura
  doporučená literatura
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York 1974
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
Výukové metody
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Vystoupení na semináři nebo na koncertě. Minimální délka studovaného komorního díla je 20 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60188l