H60188z Komorní hra II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 9:30–20:00 007, St 10:00–17:35 007, St 11:00–14:15 110
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60186l - Komorní hra I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V návaznosti na předmět Komorní hra I prohlubování interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto až po soubory většího typu. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji dechovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry: spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů, ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý, ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů), zná způsoby interpretace skladeb různých slohových období. Umí vést komorní ansámbl během zkoušek, je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Osnova
 • Osnova výuky je závislá na repertoáru jednotlivých ansámblů.
 • Tuto osnovu individuálně určí vyučující předmětu v souladu s instrumentálním složením souboru.
 • Repertoár tvoří komorní díla pro dua, tria, kvarteta a další nástrojová uskupení: např. Haydn, Mozart, Schubert, Dvořák a další.
 • Do repertoáru mohou být rovněž zařazena díla autorů 20. a 21. století: např. Evžen Zámečník, Jiří Matys, Zdeněk Lukáš a pod.
Literatura
  doporučená literatura
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York 1974
Výukové metody
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60188z