H60186l Komorní hra I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (přednášející)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (přednášející)
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (přednášející)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:00–12:00 204, Út 9:30–20:00 007, Út 11:50–15:00 110, St 8:00–12:00 204, St 11:00–11:45 110, St 14:20–20:05 110, Pá 8:30–12:35 110
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60186z - Komorní hra I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji dechovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Výstupy z učení
Student dokáže komunikovat s dalšími členy souboru, umí se přizpůsobit společným požadavkům na úspěšnou interpretaci díla jako celku. Vnímá specifika jednotlivých nástrojů, dokáže respektovat osobnost svého spoluhráče, ale umí rovněž prezentovat vlastní umělecký názor.
Osnova
 • Uvědomování si nutnosti podřídit svůj názor týmové spolupráci.
 • Vnímat svůj part v souvislostech celé partitury.
 • Rozvíjí schopnost dynamické, zvukově barevné a výrazové přizpůsobivosti ve spojení s různými nástroji.
 • Repertoár je vybírán dle složení souboru.
 • Příklady:
 • Haydn F. J.: Klavírní tria, smyčcové kvartety
 • Rossini G.: Duo pro violoncello a kontrabas
 • Suk J.: Klavírní trio c moll
 • Bottesini G.: Un bouche aimée pro zpěv, kontrabas a klavír
Literatura
  doporučená literatura
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York 1974
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
Výukové metody
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Vystoupení na semináři nebo na koncertě. Minimální délka studovaného komorního díla je 20 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60186l