H601933l Komorní hra III

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. František Novotný (přednášející)
Patrick Vacík, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
prof. Jozef Podhoranský (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:30–20:00 304, Út 9:30–20:00 007, Út 12:45–20:00 202
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H601933z - Komorní hra III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je vysoce profesionální zvládnutí interpretační praxe v komorních souborech, dokázat umělecky vést komorní soubor, vysvětlit požadovaný způsob interpretace a současně přijmout odlišné názory spoluhráčů a rozebrat způsoby interpretace ve vzájemné diskuzi.
V rámci spolupráce mezi katedrami vytvářet soubory s nástroji dechovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry: spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů, ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý, ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů), zná způsoby interpretace skladeb různých slohových období. Umí vést komorní ansámbl během zkoušek, je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu. Dokáže interpretovat významná díla komorní literatury na koncertních pódiích.
Osnova
 • Osnova výuky je závislá na repertoáru jednotlivých ansámblů.
 • Tuto osnovu individuálně určí vyučující předmětu v souladu s instrumentálním složením souboru.
 • Repertoár tvoří komorní díla pro dua, tria, kvarteta a další nástrojová uskupení.
 • Např.: Haydn, Mozart, Schubert, Dvořák a další.
 • Do repertoáru mohou být rovněž zařazena díla autorů 20. a 21. století,
 • např.: Luboš Fišer, Evžen Zámečník, Jiří Matys, Zdeněk Lukáš, Tony Osborne a další.
Literatura
  doporučená literatura
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York 1974
 • Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon, Praha 1990
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
Výukové metody
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Vystoupení na semináři nebo na koncertě. Minimální délka studovaného komorního díla je 20 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601933l