HF KYTARA Guitar
Name in Czech: Hra na kytaru
Bachelor's full-time specialized
Included in the programme: HF Hstru:B String Instruments

Introductory information / Instructions

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H601014zInstrument Playing I V. Bláhakz 0/2/2212 1-
HF:H60119zSight-reading and Improvisation I V. Bláhaz 0/1/32 1-
HF:H601654zPerforming Seminar I M. Vacekz 1/11 1Z
HF:H60186zChamber Play I M. Jelínekz 0/2/85 1Z
20 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H601014lInstrument Playing I V. Bláhakz 0/2/2212 2-
HF:H60119lSight-reading and Improvisation I V. Bláhazk 0/1/53 2-
HF:H60152ANew Music Performance I M. Smolkazk 1/1/01 2Z
HF:H601654lPerforming Seminar I M. Vacekz 1/11 2Z
HF:H60186lChamber Play I M. Jelínekzk 0/2/85 2Z
22 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H601046zInstrument Playing II V. Bláhakz 0/2/2413 3-
HF:H601684zPerforming Seminar II M. Vacekz 1/1/01 3Z
HF:H60188zChamber Play II M. Jelínekz 0/2/85 3Z
HF:H60412zFundamentals of Jazz Improvisation I V. Bláhaz 0/1/32 3-
21 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H30024Dissertation Supervision M. Holáz 2/0/01 4Z
HF:H601046lInstrument Playing II V. Bláhakz 0/2/2413 4-
HF:H601684lPerforming Seminar II M. Vacekz 1/1/01 4Z
HF:H60188lChamber Play II M. Jelínekzk 0/2/85 4Z
HF:H60229Methodology I V. Bláhaz 1/0/11 4-
HF:H60412lFundamentals of Jazz Improvisation I V. Bláhazk 0/1/53 4-
24 credits

3 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60002zBachelors Dissertation P. Lykoz 0/0/05 5Z
HF:H60053Dissertation Supervision P. Lykoz 2/0/01 5Z
HF:H601095AzInstrument Playing III - graduation project F. Novotnýz 0/2/2614 5Z
HF:H601095zInstrument Playing III V. Bláhaz 0/2/64 5-
HF:H601933zChamber Play III M. Jelínekz 0/2/43 5Z
HF:H60232zMethodology II V. Bláhaz 1/0/11 5-
HF:H60259zTeaching Methodology M. Musilováz 1/1/22 5Z
HF:H60288zPsychology I M. Bucharováz 1/1/22 5Z
32 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H60002lBachelors Dissertation P. Lykoz 0/0/05 6Z
HF:H60053ADissertation Supervision M. Holáz 2/0/01 6Z
HF:H601095AlInstrument Playing III - graduation project F. Novotnýz 0/2/2614 6Z
HF:H601095lInstrument Playing III V. Bláhaz 0/2/64 6-
HF:H601933lChamber Play III M. Jelínekzk 0/2/64 6Z
HF:H60232lMethodology II -z 0/2/01 6-
HF:H60259lTeaching Methodology M. Musilováz 1/1/32 6Z
HF:H60288lPsychology II M. Bucharováz 1/1/32 6Z
33 credits

Povinně volitelné

Foreign language

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AzEnglish K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzGerman K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AlEnglish K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlGerman K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 credits
2 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AzEnglish K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzGerman K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HJX00AlEnglish K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlGerman K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 credits

Volitelné

Zimní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H40745zPerforming Seminar III -z 0/21 --
HF:H60089KzPiano Playing I -z 1/01 --
HF:H60091KzPiano Playing II -z 1/01 --
HF:H601201zSight-reading and Improvisation II -z 1/1/01 --
HF:H60154CNew Music Performance II J. Šťastnýz 1/12 --
HF:H603362zRepertoire Study with Piano -z 2/0/01 --
HF:H60413zFundamentals of Jazz Improvisation II -z 0/1/02 --
HF:H70080Fundamentals of musical acoustics L. Přikrylz 2/0/22 --
HF:H75010zInteractive improvisation and harmonization P. Pařízekz 2/0/22 --
HF:H75012zBaroque/classical chamber music -kz 0/6/02 --
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
16 credits

Letní semestr

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:H40745lPerforming Seminar III -z 0/21 --
HF:H60089KlPiano Playing I -kz 1/0/01 --
HF:H60091KlPiano Playing II -kz 1/1/01 --
HF:H601201lSight-reading and Improvisation II -z 1/1/01 --
HF:H603362lRepertoire Study with Piano -z 2/0/01 --
HF:H60413lFundamentals of Jazz Improvisation II -z 0/1/02 --
HF:H70081Sound interpretation aspects O. Jirásekz 2/0/22 --
HF:H75010lInteractive improvisation and harmonization P. Pařízekkz 2/0/22 --
HF:H75012lBaroque/Neo-classical chamber music -kz 0/6/02 --
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
14 credits