HJX00Nl German

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
3/2. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Iva Fryčerová (lecturer)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Bc. Jana Chatzigeorgiu (lecturer)
Guaranteed by
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
HJX00Nl/A: Mon 9:20–10:05 012, Mon 10:10–10:55 012, Thu 11:00–11:45 111, K. Horáčková
HJX00Nl/B: Tue 9:20–10:05 012, Tue 10:10–10:55 012, Thu 10:10–10:55 111, K. Horáčková
HJX00Nl/C: Tue 11:50–12:35 012, Tue 12:40–13:25 012, Thu 12:40–13:25 111, K. Horáčková
HJX00Nl/D: Mon 12:40–13:25 205, Mon 13:30–14:15 205, Mon 14:20–15:05 205, I. Fryčerová, K. Horáčková
HJX00Nl/E: Mon 12:40–13:25 012, Wed 11:50–12:35 111, Wed 12:40–13:25 111, K. Horáčková
Prerequisites (in Czech)
Požadavky pro jednotlivé skupiny: Němčina pro hudební praxi I HJ0007 vstupní znalost A2 SERR Němčina pro hudební praxi II HJ0008 A2 - B1 SERR Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia)- začátečníci HJ0005 (2. ročník studia)- mírně pokročilí Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001 nulová znalost, mírně pokročilí HJ0002 A1 SERR, pokročilí HJ0003 B1 SERR) Zájemce o nepovinné jazyky lze zařadit i do skupin HJ 0007-8
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 65 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 39/65, only registered: 0/65
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je dosáhnout během studia v rámci jednotlivých úrovní A2 až B1+ SERR dovednosti komunikovat slovem i písmem na odpovídajíc úrovni , a to i v odborné rovině, dále schopnost orientovat se v odborných cizojazyčných textech. Získat jazykové kompetence potřebné pro úspěšnou praxi hudebníka či hudebního manažera tak, aby absolventi byli schopni spolupracovat se zahraničními kolegy a působit i v zahraničním angažmá.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy z učení mají být řádnou oporou pro praxi hudebníka či manažera, výuka má podpořit schopnost mezinárodní orientace a spolupráce. Němčina pro hudební praxi II HJ0008 výstupní znalost B1+ SERR Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia)- začátečníci HJ0005 (2. ročník studia)- mírně pokročilí - výstupní znalost A2+ SERR Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001 výstupní znalost A1 SERR, mírně pokročilí HJ0002 A2+ SERR, pokročilí HJ0003 B1-B2 SERR)
Syllabus (in Czech)
 • Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Němčina pro hudební praxi I HJ0007 Němčina pro hudební praxi II HJ0008 Povinný jazyk pro manažery typ B HJ0004 (1. ročník studia) HJ0005 (2. ročník studia) Nepovinná němčina (začátečníci HJ0001, mírně pokročilí HJ0002, pokročilí HJ0003)
Literature
  required literature
 • Např. Dusilová, D.: Sprechen Sie Deutsch? Praha, Polyglot 2006, 1. díl. info
 • nebo Dusilová, D.: Sprechen Sie Deutsch? Praha, Polyglot 2007, 2. díl. info
 • Horáčková Květoslava:Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno, JAMU 2011. info
  recommended literature
 • Batušek, Horová, Česko-německý a německo-český slovník divadelní terminologie, JAMU, Brno 1991,. info
  not specified
 • Doplňkové materiály dle výběru vyučujících
Teaching methods (in Czech)
Frontální výuka, samostatná práce - prezentace, využití autentických materiálů (texty i média), e-learning moodle.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na ukončení semestru: Zkouška Ukončení předmětu je podmíněno následujícími podmínkami: V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů,3 dílčích elektronických testů, splnění závěrečného lexikálně-gramatického testu. Doložené absence lze řešit podle SaZ čl. 18 (1).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/HJX00Nl