H60154C New Music Performance II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 11:00–12:35 S19
Prerequisites
Pohotovost, flexibilita, dobrý sluch a zdatnost ve hře z listu.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 34 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Základní vhled do specifické interpretační problematiky soudobé hudby, získání praktických dovedností pro uplatnění v koncertním provozu nové hudby doma i v zahraničí.

Syllabus
  • Tento volitelný předmět navazuje, resp. předchází povinnou Interpretaci nové hudby I. Jeho cílem je prohloubení získaných znalostí, resp. setkávání se s širším spektrem interpretačních problémů. Náplní je práce na vybraných skladbách nebo jejich částech. Jde o hlubší vhled do problematiky interpretace soudobé hudby, seznamování s nestandardními typy notace a řešením neobvyklých interpretačních úkolů.

    Hlubší vhled do problematiky interpretace soudobé hudby, seznamování s nestandardními typy notace a řešením neobvyklých interpretačních úkolů. Práce na skladbách vybraných podle momentálního nástrojového obsazení a práce na otevřených partiturách, realizovatelných nespecifikovanými nástroji
Literature
  • Hrčková Naďa - Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 1 a 2), česky Euromedia Group, Praha 2006 a 2007, slovensky Ikar, Bratislava 2006 a 2007. info
  • LOUDOVÁ, Ivana: Moderní notace a její interpretace, AMU Praha, 1998. info
  • Musik Konzepte (jednotlivé svazky pro probírané autory) Edition Text+Kritik, Gmbh, München. info
  • NYMAN, Michael (slovenský překlad Peter Zagar): Experimentálna hudba: Cage a iní. Hudobné centrum. Bratislava 2007. info
  • SADIE, Stanley: The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions, Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
Teaching methods
Lecture and exercise
Assessment methods
signature
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60154C