H601201z Sight-reading and Improvisation II

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
Patrick Vacík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60119z Sight-reading and Improvisation I && EVER ( H601201l Sight-reading and Improvisation II )
uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Guitar (programme HF, Hstru:B)
Syllabus (in Czech)
  • a) student se věnuje hře neznámých notových skladeb
    b) hra rozšířených kadencí se záměnou hlavních harmonických funkcí za vedlejší a s použitím septakordů vystavěných na 2., 5. a 7. stupni, modulace do různých tónin, improvizace na neznámé téma
    c) orientace ve hře doprovodů z akordových značek
Literature
  • Jiří Köhler: Umění kytarové hry, Panton 1984 Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
General note: Maximální počet studentů - 3 studenti na jednu lekci. (Skupinová výuka).
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H601201z