H80059z Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Organ and Early Music Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Organ and Early Music Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H80059l Interpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Note related to how often the course is taught: předmět se nevypisuje.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H80059z