H70081 Sound interpretation aspects

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Lubor Přikryl (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 14:20–15:55 205, Wed 14:20–15:55 205
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H70080 Základy hudební akustiky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 52 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat znalosti o akustickém členění nástrojů (syté versus hebké barvy), o rozestavění nástrojů tak, aby tělesa docílila co nejlepších barev.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• klasifikovat hudební témbr dle spektra: harmonických složek, inharmonicit i ruchových složek,
• hudebně využít signály sinus, pravoúhlý signál, pilu, puls i šum, identifikovat shodné kategorie barev a shodné skupiny akustických i umělých nástrojů,
• pracovat s ADSR obálkou,
• popsat a využít 4 universální části nástrojů: oscilátor, excitátor, rezonátor a radiátor,
• popsat směrové vyzařování u základních nástrojů,
• co do hlasitosti smíchat nástroje v komorním tělesu,
• rozestřít nástroje do sterea, aby tvořily synergický celek.
Syllabus (in Czech)
 • Posluchač se seznámí s akustickými zákonitostmi při míchání barev, zkusí si prakticky namixovat různé typy souborů, aby si ověřil, jakých barev jsou tato tělesa schopna docílit.
 • Pět základních tvarů akustické i elektronické/virtuální vlny (sinus, čtverec, pila, puls, šum), množství harmonických tónů, shodné kategorie barev a shodné skupiny akustických i umělých nástrojů, jak je 5 základních barev charakterizováno a jejich využití v kompozicích.
 • Rejstříky nástrojů z hlediska spektra (počtu harmonických tónů) a jejich hlasitosti.
 • Míchání barev a maskování v případě průhledné a syté harmonie - úzké a široké vedení hlasů, rozličné způsoby instrumentace, prostorové uspořádání nástrojů.
 • Křivka ADSR u akustického i elektronického signálu - shodné kategorie dynamického průběhu tónu - perkusní (drnknutí, palička, kladívko) a neperkusní (smyčec, dech) nástroje, praktické užití.
 • Míchání barev - princip, zákonitosti.
 • Maskování - kdy nastává, jak se mu vyhnout.
 • Charakteristika tónových soustav tradičních i modernějších, užití v praxi.
 • Typy sálů z hlediska akustiky (suchý - s dozvukem, malá - velká kubatura atd.), důsledky pro zvuk tělesa, jak si pomoci.
 • Akustické hodnoty důležitých sálů v ČR i ve světě.
 • Nejčastější typy komorních souborů - jak je kdy rozsadit, abych získal co nejpestřejší barvy - nejčastější typy duet a trií - kdy může nastat maskování, jak dosáhnout co nejlepších barev, smyčcové kvarteto - stejně, dechové kvinteto - stejně, žesťové kvinteto - stejně, nonet - stejně.
 • Různá rozestavění symfonického orchestru (evropský, americký ad.) - kdy a proč které preferovat.
 • Nejčastější typy vokálních těles - dětské sbory, ženské a mužské, smíšené.
 • Nejčastější sestavy z jiných žánrů - rock, jazz band, country.
Literature
 • Blatter, A. : Instrumentation and Orchestration, Wadsworth Pub Co, 1997. info
 • Burhauser, J., Špedla, A. :. info
 • Akustické základy orchestrace, Praha 1967. info
 • Cook, P. R. : Music, Cognition and Computerized Sound, An Introduction to. info
 • Psychoacustics. info
 • Forró D.: Musitronika, elektroakustické hudební nástroje. II. Analogové a analogově-digitální syntetizéry, JAMU, Brno 2001. info
 • Forró D.: Musitronika, elektroakustické hudební nástroje. IV. Samplery, JAMU, Brno 2001. info
 • Janoušek I.: ABC akustiky pro hudební praxi, Editio Supraphon, Praha 1979. info
 • Jež, R, Jirásek, O, Mikoška, L:. info
 • Zoufalý aranžér, dvouroční seriál v časopise Muzikus 02/09-03/10. info
 • Jirásek O. : Kytara a počítač, Computer Press, Brno 2005. info
 • Kennan, K., Granthan, D. : The Technique of Orchestration, Prentice Hall, 1996. info
 • Krotil Z: Aranžování pro moderní taneční orchestr, Státní hudební nakladatelství, Praha 1963. info
 • Kurfürts P.: Základy hudební akustiky, Vydavatelství MU, Brno 2000, str. 19. info
 • Meyer,J: Akustik und musikalische aufurrungspraxis, Verlag Erwin Bochinsky, Frankfurt am main 1999. info
 • Otčenášek, Z: O subjektivním hodnocení zvuku, Akademie múzických umění, Praha 2007. info
 • Syrový, V: Hudební akustika, Akademie múzických umění, Praha 2003. info
 • Špelda, A.: Úvod do akustiky pro hudebníky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, Cvičení. Hromadná výuka. Natáčení a smíchání skladby.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě vyhodnocení mixu skladby a písemného testu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H70081