H70080 Fundamentals of musical acoustics

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Lubor Přikryl (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Lubor Přikryl
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 14:20–15:55 205
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 52 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnostmi zvuku a jeho šíření.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• definovat podstatu zvuku a jeho základní vlastnosti,
• chápat proces vzniku zvuku v hudebním nástroji a jeho šíření,
• vysvětlit principy intonace hudebního nástroje a systémy ladění,
• najít optimální místo v koncertním sále pro interpretaci skladby, jako posluchač i jako interpret a vyvarovat se problémů, které způsobuje akustika prostoru.
Syllabus (in Czech)
 • Zvukové vlny a kmity, vznik zvuku v hudebním nástroji.
 • Spektrum, vyšší harmonické, formanty, transienty.
 • Šíření zvuku, zohlednění zákonitostí šíření zvuku při interpretaci, interpretace v různých typech prostoru.
 • Principy temperovaného a přirozených ladění a vztah tvoření intervalů na hudebním nástroji s těmito soustavami ladění.
 • Přirozené i umělé efekty (vibráto, tremolo, dozvuk).
 • Vnímání zvuku.
 • Záznam hry na hudební nástroje, vliv záznamu a reprodukce na výsledný dojem z interpretace.
Literature
 • Syrový, V.: Hudební akustika. AMU, Praha 2003. info
 • Špelda, A.: Hudební akustika. SPN, Praha 1978. info
 • Geist Bohumil: Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. info
Teaching methods
Lecture Displaying a presentation: Text and pictres Examples in computer applications
Assessment methods (in Czech)
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za úspěšné zvládnutí písemného testu, odpovědi na otázky na přednášce a vypracování referátů.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Teacher's information
http://www.audified.com/projekt/vavcjamu/vyuka/akustika.html
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H70080