H601654z Performing Seminar I

Faculty of Music
Winter 2024
Extent and Intensity
1/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
MgA. Štěpán Švestka (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Miloš Vacek
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Vysoká interpretační a analytická úroveň dle světových standardů, úspěšně složená přijímací zkouška do bakalářského stupně studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava studenta na veřejná vystoupení formou prezentace nastudovaných skladeb před publikem složeným z odborníků a posluchačů. Studenti prezentují nastudované skladby před pedagogy a studenty. Následně je mezi studentem, pedagogy a posluchači konfrontován formou diskuse jejich umělecký názor. Seminář přispívá k rozvoji samostatného kritického myšlení, analytické schopnosti a tvůrčí diskuze na podkladě poučené argumentace.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže veřejně prezentovat své interpretační umění
Analyzovat umělecký výkon
Zdůvodnit svůj interpretační přístup
Popsat problematiku veřejného vystupování
Prezentovat své odborné názory
Syllabus (in Czech)
 • Povinná vystoupení studentů
 • Nepovinná vystoupení - ověřování vlastní úrovně před veřejnými koncerty, interpretačními soutěžemi, konkurzy do orchestrů
 • Diskuse v širším smyslu o všech interpretačních a výrazových problémech konkrétního díla
 • Rozšiřování poznatků o skladatelích a jejich tvorbě
Literature
  recommended literature
 • Kohler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Kment, J.: Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Podhradská, V., Skladaný, J: Dejiny a literatúra huslí a violy. Bratislava, VŠMU, 1988
 • Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon 1990
Teaching methods (in Czech)
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskuzí
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2024/H601654z