HF Hhdh Historical Performance
Název anglicky: Historical Performance
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hint:N Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné / Mandatory

1 ročník / 1st Year

Zimní semestr / Winter semester
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HDH003zHlavní obor I B. Willikz 2/0/1514 1P
HF:HDH005zInterpretační seminář B. Williz 0/2/01 1P
HF:HDH007zInterpretace staré hudby I B. Williz 2/0/02 1P
HF:HDH009zDějiny a literatura oboru I B. Williz 1/0/12 1-
HF:HDH011zSelf-management kurs I L. Pešl Šilerováz 0/1/22 1-
HF:HDH013zBasso continuo I B. Williz 1/0/102 1-
HF:HDH015zBarokní a klasicistní komorní hra I B. Williz 0/2/43 1-
26 kreditů
Letní semestr / Summer semester
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HDH001lMagisterský diplomní seminář P. Lykoz 0/1/01 2Z
HF:HDH003lHlavní obor I B. Willikz 2/0/1514 2P
HF:HDH005lInterpretační seminář B. Williz 0/2/01 2P
HF:HDH007lInterpretace staré hudby I B. Willikz 2/0/23 2P
HF:HDH009lDějiny a literatura oboru I B. Willikz 1/0/22 2-
HF:HDH013lBasso continuo I B. Willikz 1/0/102 2-
HF:HDH015lBarokní a klasicistní komorní hra I B. Willikz 0/2/44 2-
27 kreditů

2 ročník / 2nd Year

Zimní semestr / Winter semester
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HDH001zMagisterský diplomní seminář M. Holáz 0/1/01 3Z
HF:HDH002zPříprava diplomové práce B. Williz 0/2/2010 3Z
HF:HDH004zHlavní obor II B. Williz 2/0/1514 3P
HF:HDH006zInterpretační seminář B. Williz 0/2/01 3P
HF:HDH008zInterpretace staré hudby II B. Williz 2/0/22 3Z
HF:HDH010zDějiny a literatura oboru II B. Williz 1/0/12 3-
HF:HDH012zSelf-management kurs II L. Pešl Šilerováz 0/1/22 3-
HF:HDH014zBasso continuo II B. Williz 1/0/102 3-
HF:HDH016zBarokní a klasicistní komorní hra II B. Williz 0/2/43 3-
37 kreditů
Letní semestr / Summer semester
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HDH002lDiplomová práce B. Williz 0/2/2010 4Z
HF:HDH004lHlavní obor II B. Williz 2/0/1514 4P
HF:HDH006lInterpretační seminář B. Williz 0/2/01 4P
HF:HDH008lInterpretace staré hudby II B. Willikz 2/0/23 4Z
HF:HDH010lDějiny a literatura oboru II B. Willikz 1/0/12 4-
HF:HDH014lBasso continuo II B. Willikz 1/0/102 4-
HF:HDH016lBarokní a klasicistní komorní hra II B. Willikz 0/2/44 4-
36 kreditů

Povinně volitelné / Mandatory optional

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné / Optional

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HDH017zHistorické ladění B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH018zKontrapunkt B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH019zHistorická improvizace B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH020zStudium repertoáru s cembalem B. Williz 0/1/11 --
4 kredity

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HDH011lSelf-management kurs I B. Williz 0/1/02 --
HF:HDH017lHistorické ladění B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH018lKontrapunkt B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH019lHistorická improvizace B. Williz 0/1/11 --
HF:HDH020lStudium repertoáru s cembalem B. Williz 0/1/11 --
6 kreditů