HDH011l Self-management kurs I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Michaela Bóková, DiS. (přednášející)
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
MgA. Barbora Mikolášiková (přednášející)
MgA. Daniela Peclová (přednášející)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné přijímací řízení do programu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je teoretická i praktická reflexe studenta jako profesionálního výkonného umělce. Student se seznámí se základy uměleckého managementu a možnostmi vlastní prezentace prostřednictvím médií a sociálních sítí. Zabývá se základními prvky sebeprezentace a tvorby uměleckého portfolia. Cílem je získání základní orientace na hudebním a uměleckém trhu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit umělecký životopis v ČJ a AJ
- formou vhodných nástrojů vytvořit své umělecké portfolio
- orientovat se v základech uměleckého managementu a možnostech vlastní prezentace prostřednictvím médií a sociálních sítí
- orientovat se na hudebním a uměleckém trhu
- identifikovat a analyzovat své ambice, silné stránky i slabé stránky
- navrhnout kroky vedoucí k realizaci své kariérní profilace
- prezentovat a diskutovat své návrhy k řešení modelového projektu se členy svého týmu i pedagogem předmětu.
Osnova
 • 1. tvorba uměleckého životopisu
 • 2. nácvik sebeprezentace
 • 3. základní fungování hudebního a uměleckého trhu
 • 4. online marketing
 • 5. komunikace s pořadateli
 • 6. média
 • 7. zpracování projektu
 • Studenti si veškeré osvojené znalosti témat ihned ověří praktickým nácvikem či rozborem praktického modelového příkladu či přípravy tiskové zprávy vlastního koncertu, přípravy reálných profilů na sociálních sítí i reálných příspěvků. Svůj vlastní zvolený postup průběžně konzultují s cvičícím pedagogem, se kterým se zaměří zejména na oborové aspekty (např. etika a způsob vyjadřování vhodný pro studované hudební prostředí, srovnání a příklady dobré praxe renomovaných světových pracovišť a festivalů) a průběžnou optimalizaci pracovních postupů. V závěru semestru vznikne celistvý projekt, který bude možné rozpracovat v následujícím semestru pod vedením pedagogů v návazném kurzu Self management kurs II.
Literatura
 • KAISER, Michael M. Strategic Planning in the Arts: A Practical Guide. Washington : The DeVos Institute of Arts Management at the Kennedy Center, 200?. 145 s. Dostupné z WWW: . info
 • HAGOORT, Giep, Aukje THOMASSEN a Rene KOOYMAN. Pioneering minds worldwide: on the entrepreneurial principles of the cultural and creative industries : actual insights into cultural and creative entrepreneurship research. Delft: Eburon Academic Press, 201
 • KAISER, Michael M. Strategic planning in the arts: a practical guide. Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, [2019]. ISBN 978-1-5126-0174-9.
 • Kaiser, M., Egan, B.: Cyklus - Plánování pro dosažení úspěchu v umění. Devos Institute of Arts Management at the Kennedy Centre, 2011.
 • FITTERMAN RADBILL, Catherine. Introduction to the music industry: an entrepreneurial approach. Second edition. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017. ISBN 9781138924819.
 • SCHNEIDEWIND, Petra a Martin TRÖNDLE. Selbstmanagement im Musikbetrieb: Handbuch fur Musikschaffende. Bielefeld: Transcript, c2003. ISBN 3899421337.
 • HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: Akademie múzických umění v Praze & KANT – Karel Kerlický. ISBN 978-80-7437-008-3. 2009. info
Výukové metody
bloková výuka, projekt
Metody hodnocení
závěrečné kolokvium s evaluací
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HDH011l