HDH006z Interpretační seminář

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné absolvování 1. ročníku navazujícího magisterského studia Historická interpretace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentace interpretačních výkonů studenta, ověřování kvalit jeho interpretace, konfrontace jeho interpretační koncepce s názory ostatních studentů a pedagogů katedry. Diskuze nad výkony kolegů s využitím veškerých poznatků získaných v aktuálním studiu odborných předmětů i ve vlastní interpretační a pedagogické praxi. Cílem je tříbení uměleckého názoru a vnímání historické interpretace v souvislostech. Srovnávání jednotlivých interpretačních přístupů a východisek a jejich zpětná analýza.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - Diskutovat nad problematikou intepretace a opírat se o vlastní interpretační zkušenosti - Analyzovat a srovnávat jednotlivé interpretační přístupy a východiska - Prezentovat interpretační koncepci v podobě vlastního interpretačního výkonu
Osnova
  • - prezentace interpretačních výkonů studenta - ověřování kvalit jeho interpretace - konfrontace jeho interpretační koncepce s názory ostatních studentů a pedagogů katedry - diskuze nad výkony kolegů s využitím veškerých poznatků získaných v aktuálním studiu odborných předmětů i ve vlastní interpretační a pedagogické praxi - srovnávání jednotlivých interpretačních přístupů a východisek a jejich zpětná analýza
Literatura
  • Vybrané hudebně-teoretické traktáty (S. Ganassi, G. Caccini, J. Mattheson, L. Mozart, J. J. Quantz, C. Ph. E. Bach, D. G. Türk u. a.). info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
analýza výsledků činnosti studenta – soustavné sledování výkonu studentů (interpretačních i diskuzních)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HDH006z