HDH004z Hlavní obor II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/15. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšně absolvovaný druhý semestr
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má prohloubit vlastní vzhled do otázky stylové interpretace hudby starších období. Studium má podporovat jeho experimentování na základě znalostí historických pramenů, které mu poskytují rámec pro jeho umělecké rozhodování a sdělení. Vývoj studenta by měl být veden tak, aby student mohl přispívat vlastním bádáním a vlastní reflexí k pořád aktuální poptávce po detailní znalosti historických nástrojů a způsobu hry na ně. Studenti mají dosahovat vyšší úrovně uvědomění se smyslu historického kontextu a významu obsahu traktátů a jiných historických zdrojů vlastní interpretační volby. Student by měl získat vědomí o tom, že v rámci historické hudby existují velké stylové rozdíly, které vyžadují různé interpretační řešení. Měl by být schopen rozpoznat, že stejně jako dnes existují různé školy a trendy s různými přístupy. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Na konci studia je student schopen: - prezentovat sám sebe jako interpreta s jasným individuálním přístupem a s velmi vysokou technickou způsobilostí - sestavit a zrealizovat koncertní program, který prokazuje jeho znalosti v rozmanitých bohatstvích ve zdrojích v oblasti volby repertoáru a uměleckého rozhodování - prokazuje výběrem programu a výkonem vědomý vztahu s relevantními prameny, které definují jeho umělecký profil v kontextu současných konvencí v oblasti staré hudby - porozumět pozici hudebníka mezi partiturou a (specializovaným nebo ne-specializovaným) publikem - realisticky odhadnout vlastní možnosti v profesi a pochopit cennost vlastní iniciativy.
Osnova
  • Intonace/ladění ve vztahu ke zvolenému repertoáru a k historickým pramenům
  • Rozlišování hráčských technik dle národních stylů
  • Artikulace ve vztahu ke stylu zvolené skladby a k rétorickému charakteru kompozice
  • Zacházení s časem, agogickou v kontextu skladby
  • Užití akcentů a jeho vliv na charakter kompozice
  • Kontext vzniku skladby
  • Prstoklad a technické parametry hry
  • Výběr dalšího stylu relevantního pro daný nástroj či zpěv - v závislosti ke zvolenému recitálovému programu
Výukové metody
monologická, dialogická, heuristická, projektová, experimentální forma výuky
Metody hodnocení
zápočet na základě společného vyhodnocení činnosti studenta
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HDH004z