HDH009l Dějiny a literatura oboru I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., MBA
Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné absolvování zimní semestru předmětu Dějiny a literatura oboru I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je prohlubování teoretických reflexí vývoje oborů vokální a instrumentální hudby a historického vývoje nástrojů, jejich stavby a ladění. Student prohlubuje své znalosti v oblasti dějin historického vokálního a instrumentálního umění. Získává hlubší přehled o problematice historických ladění, která úzce souvisejí s vývojem oborů. Přednášky se zabývají konstrukčními vlastnostmi a specifiky nástrojů, způsoby hry a vokálními přístupy vycházejícími z oborů staré hudby. Zaměřují se na hlubší reflexi vývoje hudební literatury v kontextu regionálních oblastí a specifik jejich interpretace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - Popsat a definovat vývojové etapy oborů historické interpretace v základních historických souvislostech - Definovat hlubší principy a východiska vývoje historických nástrojů – oborů a jejich literatury v kontextu dějin
Osnova
 • Základní vývojová východiska daných oborů historické interpretace
 • Reflexe historických ladění souvisejících s vývojem oborů
 • Vývoj hudební literatury v kontextu regionálních oblastí a specifik jejich interpretačních východisek
 • Teoretická reflexe repertoáru oborů historické interpretace
Literatura
 • Corrette Michel, École d’Orphée, Paris 1738. Reprint Genéve, Minkoff 1972. info
 • M. Corrette: Le Maitre de Clavecin pour l'accompagnement, Paris 1732. info
 • Praetorius, Michael: Syntagma musicum, Wolfenbüttel 1618-1620. info
 • Vybrané hudebně-teoretické traktáty (S. Ganassi, G. Caccini, J. Mattheson, L. Mozart, J. J. Quantz, C. Ph. E. Bach, D. G. Türk u. a.). info
 • Apel, Willi: Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkoušení studentů ústní/písemné
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HDH009l