HDH013l Basso continuo I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
1/0/10. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšně absolvovaný první semestr
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ve výuce bassa continuo se student magisterského stupně naučí suverénní zacházení s technikou generálbasové hry. Porozumí stylovým rozdílům francouzského, italského a německého generálbasu. Studenti hry na cembalo navíc získají znalosti o typických rysech generálbasu v různých stylech. Student dostane rámec znalostí, který mu umožní učinit samostatná umělecká rozhodnutí. Učí se plynulosti ve čtení číslovaných basů, dokáže samostatně zrealizovat generálbas se sebereflexi pro důvody různého řešení vlastní sazby. Je schopen integrovat improvizační reflexy do běžné hry. Magisterský student dosahuje výší úrovni uvědomění se smyslu historického kontextu a významu obsahu traktát a jiných historických zdrojů na vlastní interpretační volby.
Výstupy z učení
Na konci studia je student schopen: (cembalista/loutnista)  samostatně zrealizovat daný číslovaný bas dle stylových pravidel hry bassa continua  uskutečnit svoji vlastní realizaci v živé a pružné interakci s jinými hráči  obhájit své volby sazby, počtu hlasů, poloh, ozdob a úhozu  reflektovat stylové odlišnosti národních stylů a stylových proměn v období 1600-1800 a vliv této stylovosti na vlastní umělecké volby.  ohodnotit a evaluovat kvalitu vlastního výkonu, udržovat tuto kvalitu a vyvinout ji dále přes individuální učební proces. (ostatní) - spojit akordy dle parametrů francouzského generálbasu - zrealizovat jednoduchou realizaci ve francouzským stylu - ohodnotit a evaluovat kvalitu vlastního výkonu, udržovat tuto kvalitu a vyvinout ji dále přes individuální učební proces
Osnova
 • Studium německého generálbasu dle Heinichena, Matthesona a Händela Kantabilní vedení vrchního hlasu Quarta italica (G. Muffat) Sekvence v německém generálbasu Formy sextakordů
Literatura
  povinná literatura
 • Borgir, Tharald. Performance of Basso Continuo in Italian Music. info
 • HAVRLANT, Jiří. O dynamickém continuu: Problematika realizace a interpretace basového partu v období galantního a citového slohu v obecném kontextu a konkrétní aplikaci při vytváření edice "Šesti sonát pro flétnu a basso continuo" Jana Jiřího Bendy. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, roč. 10, č. 2, s. 188-196. ISSN 1805-3866. 2021. info
  neurčeno
 • Johann David Heinichen, Der Generalbass in der Composition, Dresden 1728. info
 • Muffat
Výukové metody
cvičení a přednáška - studium dobových pramenů, sekundírní literatury a jejích aplikace
Metody hodnocení
komisionální zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/HDH013l