HDH014z Basso continuo II

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/10. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
doc. MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšně absolvovaný druhý semestr
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ve výuce bassa continuo se student magisterského stupně naučí suverénní zacházení s technikou generálbasové hry. Porozumí stylovým rozdílům francouzského, italského a německého generálbasu. Studenti hry na cembalo navíc získají znalosti o typických rysech generálbasu v různých stylech. Student dostane rámec znalostí, který mu umožní učinit samostatná umělecká rozhodnutí. Učí se plynulosti ve čtení číslovaných basů, dokáže samostatně zrealizovat generálbas se sebereflexi pro důvody různého řešení vlastní sazby. Je schopen integrovat improvizační reflexy do běžné hry. Magisterský student dosahuje výší úrovni uvědomění se smyslu historického kontextu a významu obsahu traktát a jiných historických zdrojů na vlastní interpretační volby.
Výstupy z učení
Na konci studia je student schopen: (cembalista/loutnista)  samostatně zrealizovat daný číslovaný bas dle stylových pravidel hry bassa continua  uskutečnit svoji vlastní realizaci v živé a pružné interakci s jinými hráči  obhájit své volby sazby, počtu hlasů, poloh, ozdob a úhozu  reflektovat stylové odlišnosti národních stylů a stylových proměn v období 1600-1800 a vliv této stylovosti na vlastní umělecké volby.  ohodnotit a evaluovat kvalitu vlastního výkonu, udržovat tuto kvalitu a vyvinout ji dále přes individuální učební proces. (ostatní) - spojit akordy dle parametrů francouzského generálbasu - zrealizovat jednoduchou realizaci ve francouzským stylu - ohodnotit a evaluovat kvalitu vlastního výkonu, udržovat tuto kvalitu a vyvinout ji dále přes individuální učební proces
Osnova
  • Generálbas 17. století Tříhlasé sazby Dělení sazby mezi pravou a levou ruku Kontrapunktické prvky
Výukové metody
cvičení a přednáška - studium dobových pramenů a jejích aplikace do vlastní praxe
Metody hodnocení
komisionální zkouška/absolventský výkon
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/HDH014z