Jazzová interpretace

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je realizován Katedrou jazzové interpretace. Připravuje studenty na variabilitu a flexibilitu trhu práce v umělecké oblasti.

"Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti repertoáru svého hudebního nástroje, repertoáru komorních jazzových ansámblů či repertoáru velkých jazzových těles

- má odborné znalosti v oblasti specializovaných hudebně-teoretických předmětů a dokáže je spolehlivě aplikovat v praxi

- prokazuje hluboké znalosti z dějin hudby a speciálně jazzu

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

- prokazuje elementární znalosti v oblasti produkce uměleckého díla"

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Jazzový hudebník vystupující jakožto leader vlastních projektů či jako sideman v projektech cizích
  • hráč populárních, divadelních nebo studijových ansámblů
  • skladatel, aranžér, dirigent v rámci non-articifiální hudby
  • specializovaný pedagog ZUŠ, konzervatoří či hudebních gymnázií, specializovaný pracovník v hudebních a kulturních institucích
(?)

Jazzový hudebník vystupující jakožto leader vlastních projektů či jako sideman v projektech cizích, hráč populárních, divadelních nebo studijových ansámblů, skladatel, aranžér, dirigent v rámci non-articifiální hudby, specializovaný pedagog ZUŠ, konzervatoří či hudebních gymnázií, specializovaný pracovník v hudebních a kulturních institucích

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a Pedagogika, Teorie jazzové improvizace, Jazzová harmonie

(?)
2
Aktivní studenti
146

Specifikace oboru

Obor: Jazzová interpretace
Zkratka: JAZZINT
Kód: 8201R103
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D.

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty