Dirigování sboru

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem oboru je příprava vysoce kvalifikovaných hudebních umělců s důrazem na studium širokého repertoáru všech stylových období. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií).

Profil uchazeče:

absolvent bakalářského studia v daném oboru nebo příbuzného bakalářského oboru, jehož absolventský projekt a bakalářská práce vykazuje vynikající úroveň, a který svými dovednostmi a znalostmi splňuje předpoklady pro úspěšné studium v magisterském stupni. Má zjevnou motivaci a zájem o další a hlubší vzdělávání v oblasti hudebního umění stejně jako zájem v oblasti kultury. Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na vysokoškolské úrovni s důrazem na hudební terminologii.

Absolvent disponuje:

- vysokým stupněm dovedností práce s komorními ansámbly, symfonickými orchestry a sbory,

- hlubokou znalostí repertoáru oboru,

- vlastním uměleckým názorem na interpretaci skladeb nejrůznějších slohových období,

- orientací v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů,

- praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech ( komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

- výbornou znalostí jednoho cizího jazyka včetně orientace v odborné terminologii a dostatečnou znalostí jazyka dalšího

- se základními schopnostmi vědecké práce.

Absolvent se během studia setkává se zahraničními odborníky v oblasti dirigování a dějin a literatury oboru.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat široké odborné znalosti v oblasti sborového repertoáru, hudební historie a vývoje uměleckých směrů, podrobně se orientovat v soudobých trendech metodiky výuky, orientovat se sekundární odborné literatuře včetně zahraničních pramenů atd.,
  • využít získané dovednosti při prokazování vysoce profilované techniky techniky dirigentského projevu, ve hře na klavír, interpretaci různých stylových období včetně soudobé i historické hudby atd.,
  • aplikovat obecné způsobilosti flexibilní práce s kolektivem a efektivně využívat čas a prostor v přípravné fázi a motivovat interprety k optimálním výkonům při provedení atd.,
  • demonstrovat výbornou znalost jednoho cizího jazyka včetně odborné terminologie,
  • vládnout základními schopnostmi vědecké práce.
(?)

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- jako dirigent komorního, symfonického, divadelního orchestru, či jiného nástrojového uskupení, sbormistr,

- hudební režisér při záznamu hudby v rozhlasu, televizi, na CD atd.,

- má možnost práce v médiích (hudební redakce, recenze...),

- jako pedagog ZUŠ, konzervatoří, vysokých uměleckých škol.

Absolvent se může uplatnit v těchto relevantních profesích:

- na pozicich uměleckých šéfů hudebních divadel, orchestrů a sborů,

- v rámci manažerské činnosti (organizace hudebních festivalů, agentážní činnost apod.),

- jako hudební dramaturg uměleckého souboru, umělecké agentury, hudebního festivalu, v divadlech všech typů atd.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Repertoár oboru II

(?)
0
Aktivní studenti
28

Specifikace oboru

Obor: Dirigování sboru
Zkratka: DIRSBOR
Kód: 8201T008
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8201 N-HUDUM Hudební umění