HF JAZZINT Jazzová interpretace
Název anglicky: Jazz Intepretation
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hbnji:N Hra na bicí nástroje a jazz

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 1P
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1P
HF:H70086zInterpretační seminář I V. Spílkaz 0/2/01 1P
HF:HF0187zBigband I M. Jakabčicz 0/21 1-
HF:H80042zInstrumentální projekt V. Spílkaz 0/011 1-
HF:H80043AzHlavní obor I V. Spílkaz 1/0/95 1-
HF:H80044zDějiny a literatura nástroje I V. Spílkaz 1/02 1-
HF:H80045zÚvod do hudebního managementu V. Spílkaz 1/01 1-
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2P
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2P
HF:H70028Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 2P
HF:H70086lInterpretační seminář I V. Spílkaz 0/21 2P
HF:HF0187lBigband I M. Jakabčicz 0/21 2-
HF:H80042lInstrumentální projekt V. Spílkaz 0/011 2-
HF:H80043AlHlavní obor I V. Spílkakz 1/0/95 2-
HF:H80044lDějiny a literatura nástroje I V. Spílkazk 1/02 2-
HF:H80045lÚvod do hudebního managementu V. Spílkaz 1/01 2-
28 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3P
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3P
HF:HF0188zBigband II M. Jakabčicz 0/21 3-
HF:H70101zInterpretační seminář II V. Spílkaz 0/21 3P
HF:H70125Diplomní seminář J. Bártováz 1/0/12 3P
HF:H80053zDějiny a literatura nástroje II V. Spílkaz 1/02 3-
HF:H80054zÚvod do práva a ekonomie V. Spílkaz 1/01 3-
HF:H84078zAbsolventský projekt M. Opršálz 1/1/1812 3P
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4P
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4P
HF:HF0188lBigband II M. Jakabčicz 0/21 4-
HF:H70101lInterpretační seminář II V. Spílkaz 0/21 4P
HF:H80053lDějiny a literatura nástroje II V. Spílkaz 1/02 4-
HF:H80054lÚvod do práva a ekonomie V. Spílkaz 1/01 4-
HF:H84078lAbsolventský projekt M. Opršálz 1/1/1812 4Z
29 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50942Pedagogický seminář I -z 0/1/01 --
HF:H601874zKomorní hra II -z 0/23 --
HF:H60337NzStudium repertoáru s klavírem I -z 1/0/01 --
HF:H60341NzStudium repertoáru s klavírem II -z 1/0/01 --
HF:H80012zÚvod do hudby jižní Indie I -z 1/0/01 --
HF:H80047zZáklady dirigování V. Spílkaz 0/12 --
9 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601874lKomorní hra II -z 0/23 --
HF:H60337NlStudium repertoáru s klavírem I -z 1/0/01 --
HF:H60341NlStudium repertoáru s klavírem II -z 1/0/01 --
HF:H80012lÚvod do hudby jižní Indie I -z 1/0/01 --
HF:H80047lZáklady dirigování V. Spílkaz 0/12 --
8 kreditů