HF JAZZINT Jazzová interpretace
Název anglicky: Jazz intepretation
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hbnji:N Hra na bicí nástroje a jazz

  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068zEstetika I -z 0/2/02 1P
HF:H60069zFilozofie umění I -z 0/22 1P
HF:H70086zInterpretační seminář I -z 0/21 1P
HF:HF0187zBigband I M. Jakabčicz 0/21 1-
HF:H80042zInstrumentální projekt V. Spílkaz 0/0/012 1-
HF:H80043AzHra na nástroj I V. Spílkaz 0/0/05 1-
HF:H80044zDějiny a literatura nástroje I V. Spílkaz 1/0/02 1-
HF:H80045zÚvod do hudebního managementu V. Spílkaz 1/02 1-
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60068lEstetika I -zk 0/2/02 2P
HF:H60069lFilozofie umění I -zk 0/2/03 2P
HF:H70028Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 2P
HF:H70086lInterpretační seminář I -z 0/21 2P
HF:HF0187lBigband I M. Jakabčicz 0/21 2-
HF:H80042lInstrumentální projekt V. Spílkaz 0/0/012 2-
HF:H80043AlHra na nástroj I V. Spílkaz 0/0/05 2-
HF:H80044lDějiny a literatura nástroje I V. Spílkaz 1/0/02 2-
HF:H80045lÚvod do hudebního managementu V. Spílkaz 1/02 2-
29 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071zFilozofie umění II -z 0/22 3P
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 3P
HF:HF0188zBigband II M. Jakabčicz 0/21 3-
HF:H70101zInterpretační seminář II -z 0/21 3P
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 3P
HF:H80053zDějiny a literatura nástroje II V. Spílkaz 1/0/02 3-
HF:H80054zÚvod do práva a ekonomie V. Spílkaz 1/02 3-
HF:H84078zAbsolventský projekt M. Opršálz 1/1/1812 3P
31 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60071lFilozofie umění II -z 0/23 4P
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 4P
HF:HF0188lBigband II M. Jakabčicz 0/21 4-
HF:H70101lInterpretační seminář II -z 0/21 4P
HF:H80053lDějiny a literatura nástroje II V. Spílkaz 1/0/02 4-
HF:H80054lÚvod do práva a ekonomie V. Spílkaz 1/02 4-
HF:H84078lAbsolventský projekt M. Opršálz 1/1/1812 4Z
31 kreditů

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50942Pedagogický seminář I -z 0/1/01 --
HF:H601874zKomorní hra II -z 0/23 --
HF:H60337NzStudium repertoáru s klavírem I -z 1/0/01 --
HF:H60341NzStudium repertoáru s klavírem II -z 1/0/01 --
HF:H80012zÚvod do hudby jižní Indie I -z 1/0/01 --
HF:H80047zZáklady dirigování V. Spílkaz 0/12 --
9 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601874lKomorní hra II -z 0/23 --
HF:H60337NlStudium repertoáru s klavírem I -z 1/0/01 --
HF:H60341NlStudium repertoáru s klavírem II -z 1/0/01 --
HF:H80012lÚvod do hudby jižní Indie I -z 1/0/01 --
HF:H80047lZáklady dirigování V. Spílkaz 0/1/02 --
8 kreditů