H80045z Úvod do hudebního managementu

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H80045l Úvod do hudebního managementu )
Přijetí k magisterskému stupni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní přehled o tom, jak rozvíjet vlastní kariéru po skončení studia a ryze praktickými metodami se dopracovat k samostatnosti v hudebním fungování.
Výstupy z učení
Student
- zná jednotlivé atributy self managementu a self promotion a je schopen je pro sebe využít;
- je si vědom své marketingové hodnoty;
- dokáže připravit "hudební produkt" a je schopen jej nabídnout pořadatelům a vydavatelům;
- chápe a aplikuje základní principy bookingu, networkingu, fundraisingu a technické přípravy pro pořadatele;
- je schopen zahájit vlastní pořadatelskou nebo organizační činnost.
Osnova
 • Týden 1
  základní seznámení s předmětem, zjištění míry znalostí a zkušeností studentů, plán na semestr
 • definice marketingové hodnoty umělce, diskuze
 • Týden 2
  základy managementu 1
 • umělecké směřování, plánování a příprava projektů, diskuze
 • Týden 3
  základy managementu 2
 • vytváření image, příprava materiálů na self promo, diskuze
 • Týden 4
  základy managementu 3
 • příprava technických částí smluv – ridery, stage plány, mimohudební požadavky
 • Týden 5
  nástroje self promotion 1 (websites, sociální sítě, blogování, networking)
 • analýza webových stránek umělců, možnosti šablon, prolinkování atd., diskuze
 • Týden 6
  nástroje self promotion 2
 • press kity, jejich náplň a forma, diskuze
 • Týden 7
  booking
 • základy úspěšného bookingu, networking
 • Týden 8
  PR
 • textace, síťování, PR agentury
 • Týden 9
  grantové možnosti
 • Týden 10
  základy dramaturgie, diskuze
 • Týden 11
  zakládáme vlastní festival/klub/kolokvium atd.
 • Týden 12 a 13
  sumarizace látky, opakování důležitých témat, prezentace projektů studentů
Výukové metody
Dílna
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H80045z