H80045l Úvod do hudebního managementu

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H80045z Úvod do hudebního managementu )
Přijetí k magisterskému stupni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní přehled o tom, jak rozvíjet vlastní kariéru po skončení studia a ryze praktickými metodami se dopracovat k samostatnosti v hudebním fungování.
Výstupy z učení
Student
- zná jednotlivé atributy self managementu a self promotion a je schopen je pro sebe využít;
- je si vědom své marketingové hodnoty;
- dokáže připravit "hudební produkt" a je schopen jej nabídnout pořadatelům a vydavatelům;
- chápe a aplikuje základní principy bookingu, networkingu, fundraisingu a technické přípravy pro pořadatele;
- je schopen zahájit vlastní pořadatelskou nebo organizační činnost.
Osnova
 • Týden 1
  sumarizace prvního semestru, umělcova očekávání vs. realita – diskuze
 • Týden 2
  umění vs. zábava, definice hranic, interakce umělec-publikum – diskuze
 • Týden 3
  situace v českém jazzu, struktura jeho provozování, možnosti vzdělávání
 • Týden 4
  situace ve světovém jazzu, struktura jeho provozování, možnosti vzdělávání
 • Týden 5
  jazzové instituce v ČR (orchestry, ČJS, vzdělávací ústavy, pořadatelé akcí, festivaly) a jejich systém fungování
 • Týden 6
  jazzové instituce ve světě (EJN, Thelonious Monk Institute, Lincoln Center, Kennedy Center, SF JAZZ apod.) a jejich systém fungování
 • Týden 7
  světové festivaly, jejich struktura, filozofie, zaměření
 • Týden 8
  hudební nakladatelství doma i ve světě jejich struktura, filozofie, zaměření
 • Týden 9
  hudební média, současná situace v hudebním průmyslu (napster, spotify, grooveshark, ulož.to, výroba CD a vinylů atd.) diskuse
 • Týden 10
  soft skills 1
 • komunikační dovednosti
 • řešení konfliktů a vyjednávání
 • asertivní jednání
 • osobní efektivita
 • sebereflexe, kritické vnímání sebe sama
 • Týden 11
  soft skills 2
 • tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů
 • strategické neboli koncepční myšlení
 • strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému
 • myšlení podle analogií (je spojeno s učením a spojováním znalostí z nejrůznějších oblastí do nových souvislostí)
 • podnikatelské myšlení, rozhodování v podmínkách nejistoty
 • konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku
 • ochota riskovat
 • ovlivňování lidí nebo prodejní dovednosti
 • zvyšování kvalifikace, ochota učit se novým věcem
 • otevřenost, flexibilita, schopnost se adaptovat a přijímat změny
 • Týden 12 a 13
  sumarizace látky, opakování důležitých témat, prezentace projektů studentů
Výukové metody
Dílna
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2022/H80045l