HF KOMSF Kompozice scénické a filmové hudby
Název anglicky: Film and Scenic music Composition
magisterský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF KompM:M5 Kompozice

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60089DzHra na klavír I P. Kratochvílz 0/1/32 1-
HF:H60143zInstrumentace I D. Dlouhýz 1/1/22 1P
HF:H60195BzKompozice I D. Dlouhýkz 0/2/1810 1-
HF:H60314zSeminář kompozice I M. Smolkaz 0/1/11 1-
HF:H60324zSluchová analýza I G. Rovňákz 0/2/22 1-
HF:H60354zTeorie kompozice I M. Smolkaz 2/2/02 1P
HF:H60382zZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 1-
HF:H70046zFilmová tvorba I R. Moralesz 2/0/22 1-
HF:H70080Základy hudební akustiky L. Přikrylz 2/0/22 1Z
HF:H73022zInformační kurz J. Goliášováz 2/0/0- 1Z
HF:HF0006zEA hudba I M. Indrákz 2/0/22 1P
HF:HF0008zExkurze na festival soudobého hudebního a multimediálního umění D. Dlouhýz 0/13/01 1Z
HF:HF0013zKompozice historické hudby I D. Matejz 1/1/22 1-
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60089DlHra na klavír I P. Kratochvílkz 0/1/32 2-
HF:H60143lInstrumentace I D. Dlouhýkz 1/1/2.52 2P
HF:H60195BlKompozice I D. Dlouhýkz 0/2/1810 2-
HF:H60211Kurz klasické a počítačové notografie E. Mojdlz 1/0/22 2P
HF:H60314lSeminář kompozice I M. Smolkaz 0/1/11 2-
HF:H60324lSluchová analýza I G. Rovňákzk 0/2/2.52 2-
HF:H60354lTeorie kompozice I M. Smolkazk 2/2/23 2P
HF:H60382lZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 2-
HF:H70046lFilmová tvorba I R. Moraleszk 2/0/2.52 2-
HF:H70081Zvukové aspekty interpretace O. Jirásekz 2/0/22 2Z
HF:HF0006lEA hudba I M. Indrákzk 2/0/2.52 2P
HF:HF0013lKompozice historické hudby I D. Matejzk 1/1/2.52 2-
31 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60091DzHra na klavír II P. Kratochvílz 0/1/32 3-
HF:H60145zInstrumentace II M. Smolkaz 1/1/22 3P
HF:H60197BzKompozice II D. Dlouhýkz 0/2/1810 3-
HF:H60315zSeminář kompozice II M. Smolkaz 0/1/11 3-
HF:H60356zTeorie kompozice II I. Medekz 2/2/02 3P
HF:H60371zVybavení EA studia I O. Jirásekz 0/1/11 3P
HF:HF0007zEA hudba II M. Indrákz 2/0/22 3P
20 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60091DlHra na klavír II P. Kratochvílkz 0/1/32 4-
HF:H60145lInstrumentace II M. Smolkakz 1/1/2.52 4P
HF:H60197BlKompozice II D. Dlouhýkz 0/2/1810 4-
HF:H60236Metodika I V. Chmelováz 2/0/22 4Z
HF:H60315lSeminář kompozice II M. Smolkaz 0/1/11 4-
HF:H60356lTeorie kompozice II I. Medekzk 2/2/23 4P
HF:H60371lVybavení EA studia I O. Jirásekz 0/1/11 4P
HF:HF0007lEA hudba II M. Indrákzk 2/0/2.52 4P
23 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60199BzKompozice III D. Dlouhýkz 0/2/1810 5-
HF:H60235zMetodika II V. Chmelováz 2/0/22 5Z
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 5Z
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 5Z
HF:H60316zSeminář kompozice III M. Smolkaz 0/1/11 5-
HF:H60358zTeorie kompozice III - Sémiotika M. Indrákz 2/2/22 5Z
HF:H60372zVybavení EA studia II O. Jirásekz 1/2/12 5P
HF:H70082zTvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I D. Dlouhýz 1/1/22 5-
HF:HF0005zZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerováz 2/0/22 5Z
HF:HF0012zRuchy a zvuková prostředí J. Kavanz 1/1/22 5-
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60199BlKompozice III D. Dlouhýkz 0/2/1810 6-
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 6Z
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 6Z
HF:H60316lSeminář kompozice III M. Smolkaz 0/1/11 6-
HF:H60358lTeorie kompozice III - Sémiotika M. Indrákzk 2/2/43 6Z
HF:H60372lVybavení EA studia II O. Jirásekzk 1/2/12 6P
HF:H70082lTvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I D. Dlouhýzk 1/1/2.52 6-
HF:H81013lMetodika kompozice V. Chmelováz 2/0/22 6-
HF:HF0005lZáklady hudebního managementu I L. Pešl Šilerovázk 2/0/43 6Z
HF:HF0012lRuchy a zvuková prostředí J. Kavanzk 1/1/2.52 6-
29 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51173zSeminář kompozice IV M. Smolkaz 0/1/11 7-
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 7Z
HF:H60122zHudební režie I T. Řezníčekz 1/1/22 7P
HF:H60196BzKompozice IV D. Dlouhýkz 0/2/1810 7-
HF:H60354NzTeorie kompozice IV J. Šťastnýz 2/2/02 7P
HF:HF0001zZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerováz 0/2/22 7Z
HF:HF0002zAlgoritmická kompozice I D. Dlouhýz 1/1/22 7P
21 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51173lSeminář kompozice IV M. Smolkaz 0/1/11 8-
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 8Z
HF:H60122lHudební režie I T. Řezníčekzk 1/1/2.52 8P
HF:H60196BlKompozice IV D. Dlouhýkz 0/2/1810 8-
HF:H60354NlTeorie kompozice IV J. Šťastnýzk 2/2/23 8P
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 8Z
HF:HF0001lZáklady hudebního managementu II L. Pešl Šilerovázk 0/2/43 8Z
HF:HF0002lAlgoritmická kompozice I D. Dlouhýzk 1/1/2.52 8P
26 kreditů

5 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51174zSeminář kompozice II M. Smolkaz 0/1/01 9-
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 9Z
HF:H60198BzKompozice V D. Dlouhýz 0/2/1810 9-
HF:H60198CzKompozice - abs. projekt D. Dlouhýz 0/2/2413 9P
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 9Z
HF:H60356NzTeorie kompozice II M. Smolkaz 2/2/03 9P
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 9Z
HF:H75013zČetba textů k teorii multimédií D. Matejzk 2/0/01 9P
42 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H51174lSeminář kompozice II M. Smolkaz 0/1/01 10-
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 10Z
HF:H60198BlKompozice V D. Dlouhýz 0/2/1810 10-
HF:H60198ClKompozice - abs. projekt D. Dlouhýz 0/2/2413 10P
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 10Z
HF:H60356NlTeorie kompozice II M. Smolkaz 2/2/03 10P
HF:H75013lČetba textů k teorii multimédií D. Matejz 2/0/02 10P
41 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H41542zChrámová hudba 18. - 20. století -z 1/01 --
HF:H60030zDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 --
HF:H60032zDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkováz 2/1/12 --
HF:H60034zDějiny hudby III (20 st) P. Lykoz 2/1/02 --
HF:H60148CPokročilá hudební algoritmizace J. Kavanz 1/1/22 9-
HF:H60290zRealizace EAH II D. Dlouhýz 2/0/01 9-
HF:H61542zSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 --
HF:H60095DzHra na klavír III P. Kratochvílz 0/1/32 --
HF:H60326zSluchová analýza II G. Rovňákz 1/1/22 --
HF:H70079zAlternativní ladění a intonace P. Pařízekz 1/1/01 --
HF:H60368Úvod do hry na bicí nástroje I D. Dlouhýz 1/1/01 1-
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 1-
HF:HF0003zAlgoritmická kompozice II D. Dlouhýz 1/1/22 9-
HF:HF0014zHarmonie I M. Dvořákováz 0/1/11 1-
HF:HF0015zHarmonie II M. Dvořákováz 0/1/11 3-
HF:HF0016zKompozice historické hudby II D. Matejz 1/1/22 3-
HF:H60308zScénické využití videa I T. Hrůzazk 2/0/22 3-
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 3-
HF:H81011zPhysical Computing (Interaktivní systémy) J. Suchánekz 1/1/22 3-
HF:HF0017zFilmová tvorba II R. Moralesz 1/1/22 3-
HF:H60147zInstrumentace III E. Mojdlz 0/2/22 5-
HF:H60350zTaneční hudba M. Buzziz 1/1/22 5-
HF:H75005zEtnomuzikologie E. Mojdlz 1/1/22 5-
HF:HF0018zKompozice historické hudby III J. Šťastnýz 1/1/22 5-
HF:HF0019zPokročilá aplikace technologií filmové hudby I J. Kavanz 1/1/22 7-
HF:H60148AInteraktivní počítačová hudba J. Kavanz 1/1/22 7-
HF:H60155zInterpretace staré hudby I -z 1/1/01 1-
HF:H60200zKompozice multimediálních děl I D. Dlouhýz 1/1/22 7-
HF:H60289zRealizace EAH I D. Dlouhýz 1/1/22 7-
HF:HF0020zPokročilá aplikace technologií filmové hudby II J. Kavanz 1/1/22 9-
HF:HF0021zKompozice hudby pro počítačové hry I J. Kavanz 1/1/22 7-
HF:HF0022zKompozice hudby pro počítačové hry II J. Kavanz 1/1/22 9-
HF:HF0119zInterpretation of Early Music I B. Williz 2/0/22 --
HF:HF0120zInterpretation of Early Music II B. Williz 2/0/22 --
60 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H41542lChrámová hudba 18. - 20. století -z 1/01 --
HF:H60030lDějiny hudby I (do 18 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 --
HF:H60032lDějiny hudby II (18 a 19 st) J. Michálková Slimáčkovázk 2/1/33 --
HF:H60034lDějiny hudby III (20 st) P. Lykozk 2/1/03 --
HF:H60148DTvorba interaktivního hudebního díla J. Kavanzk 1/1/2.52 10-
HF:H60290lRealizace EAH II D. Dlouhýz 2/0/01 10-
HF:H61542lSymfonie v proměnách staletí -z 1/11 --
HF:H60095DlHra na klavír III P. Kratochvílzk 0/1/32 --
HF:H60326lSluchová analýza II G. Rovňákzk 1/1/22 --
HF:H70079lAlternativní ladění a intonace P. Pařízekzk 1/1/01 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 2-
HF:HF0003lAlgoritmická kompozice II D. Dlouhýzk 1/1/2.52 10-
HF:HF0014lHarmonie I M. Dvořákováz 0/1/11 2-
HF:HF0015lHarmonie II M. Dvořákováz 0/1/11 4-
HF:HF0016lKompozice historické hudby II D. Matejzk 1/1/22 4-
HF:H60308lScénické využití videa I T. Hrůzazk 2/0/22 4-
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 4-
HF:H81011lPhysical Computing (Interaktivní systémy) J. Suchánekzk 1/1/22 4-
HF:HF0017lFilmová tvorba II R. Moraleszk 1/1/2.52 4-
HF:H60147lInstrumentace III E. Mojdlzk 0/2/22 6-
HF:H60350lTaneční hudba M. Buzzizk 1/1/22 6-
HF:H75005lEtnomuzikologie E. Mojdlzk 1/1/22 6-
HF:HF0018lKompozice historické hudby III J. Šťastnýzk 1/1/2.52 6-
HF:HF0019lPokročilá aplikace technologií filmové hudby I J. Kavanzk 1/1/2.52 8-
HF:H60148BHudební algoritmizace J. Kavanzk 1/1/22 8-
HF:H60155lInterpretace staré hudby I -zk 1/1/02 2-
HF:H60200lKompozice multimediálních děl I D. Dlouhýzk 1/1/22 8-
HF:H60289lRealizace EAH I D. Dlouhýzk 1/1/2.52 8-
HF:HF0020lPokročilá aplikace technologií filmové hudby II J. Kavanzk 1/1/2.52 10-
HF:HF0021lKompozice hudby pro počítačové hry I J. Kavanzk 1/1/2.52 8-
HF:HF0022lKompozice hudby pro počítačové hry II J. Kavanzk 1/1/22 10-
HF:HF0119lInterpretation of Early Music I B. Willizk 2/0/43 --
HF:HF0120lInterpretation of Early Music II B. Willizk 2/0/43 --
65 kreditů