H61542z Symfonie v proměnách staletí

Hudební fakulta
zima 2015
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 11:00–12:35 205
Předpoklady
EVER ( H61542l Symfonie v proměnách staletí )
zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
sledování vývojových proměn jednoho z nejvýznamnějších hudebních druhů - symfonie

Osnova
 • vývoj symfonie od počátků po současnost

  předpoklady vzniku symfonie, první pokusy. Symfonie trojice mistrů vídeňského klasicismu - Haydn, Mozart, Beethoven. Symfonie v pojetí romantiků: symfonie koncertantní, symfonická báseň, sinfonietta. Symfonie ve dvacátém století.
Literatura
 • WEINGARTNER, Felix. Die Symphonie nach Beethoven. Leipzig : Breitkopf & Härtel , 1909. info
 • PAHLEN, Kurt. Sinfonie der Welt. Zurich : Schweizer Verlagshaus , 1967. info
 • LANG, Paul Henry. The Symphony, 1800-1900 : a Norton music anthology. New York : W. W. Norton , 1969. info
 • CUYLER, Louise. The Symphony. Warren, Mich. : Harmonie Park Press , 1995. info
 • KLOIBER, Rudolf. Handbuch des klassischen und romantischen Symphonie. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel , 1981. info
 • ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátků do poloviny 20. století. Olomouc : Univerzita Palackého , 2002. info
Výukové metody
přednáška s audio- a videoukázkami, případně beseda s přítomným skladatelem
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2015/H61542z