H60354z Teorie kompozice I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Martin Smolka (přednášející)
Garance
doc. Martin Smolka
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování přijímacího řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat rozhled po hlavních kompozičních stylech, osobnostech a dílech 20. století z hlediska kompoziční techniky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• popsat hlavní styly a koncepce hudby od počátku 20. století do 50. let,
• vysvětlit kompoziční techniky skladatelů tohoto období,
• dokumentovat je pomocí partitur a nahrávek,
• analyzovat soudobou hudební kompozici,
• užít probrané techniky v kompoziční práci.
Osnova
 • Fragmentace hudebního myšlení na počátku 20. století, různost tohoto jevu u Stravinského, Weberna a Janáčka.
 • Stravinský - bitonalita, střídavé takty, ostinata a další prvky jeho techniky.
 • Bartók - alfa akord, oktatonická škála, střety sekund, symetrie, zlatý řez ad.
 • 2. vídeňská škola s důrazem na webernovský punktualismus, intervalovou redukci a symetričnost v práci s dvanáctitónovou řadou, Klangfarbenmelodie ad.
 • Průkopníci nového zvuku - Varése, Cagovy bicí a preparovaný klavír, Cowelovy clustery, Partch ad.
 • Messiaen, jeho mody, rytmy, instrumentace apod.
 • Serialismus tří zakladatelů - Boulez, Stockhausen, Nono
  Náhoda, indeterminismus a ticho - John Cage.
 • Výklad, poslech nahrávek, čtení partitur, analýza. Drobné seminární práce (domácí i na místě), přehrávané na klavíru, sluchová analýza, vypracování výtahu z partitury nebo z odborné literatury, tvorba drobných kompozičních studií - dílčích fází kompozičního procesu.
Literatura
 • Hrčková, Naďa: Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 1 a 2). česky Euromedia Group, Praha 2006 a 2007, slovensky Ikar, Bratislava 2006 a 2007. info
 • Messiaen, Olivier: The technique of my musical language, Leduc, Paris 1956. info
 • Schaeffer, Pierre: Konktrétní hudba. Supraphon, Praha 1971. info
 • GRIFFITHS, Paul. Modern music and after: directions since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-816511-0.
 • CAGE, John. Silence. Praha: Tranzit, 2010. ISBN 978-80-87259-07-8
 • THOMAS, Adrienne. Górecki. Wydanie I. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1998. Kompozytorzy Polscy XX wieku. ISBN 83-224-0498-0.
 • Kohoutek, C. : Hudební styly z hlediska skladatele, PANTON, Praha 1976. info
 • Gwizdalanka, Danuta; Meyer, Krzysztof: Lutoslawski. Droga do mistrzostwa Polskie Wydawnictwo muzyczne, Warszawa 2004. info
 • HIS Voice, ročník 2006-9 (zejm. články na témata: Spektrální hudba, Cage, Berio, Lachenmann, Górecki, Sciarrino, Aperghis, Heiner Goebbels) The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions. Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
 • Náhradní obsah: GRIFFITHS, Paul. Modern music and after: directions since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-816511-0.
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za písemný test nebo prezentaci na zadané téma.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H60354z