H75013z Četba textů k teorii multimédií

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
2/0. 1 kr. 1 z 3. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení orientace multimediální tvorby a elektroakustické hudby od 2. poloviny 20. století po současnost. Primárně je určen posluchačům oborů Multimediální kompozice a kompozice. Jádrem výuky je studium textů, pojednávajících o historii, teorii a technikách elektroakustické a multimediální kompozice, čímž se předpokládá získání historického, teoretického a estetického základu pro orientaci v této oblasti tvorby. Seminář je zároveň terénem, na kterém se bude postupně vytvářet a zpřesňovat česká terminologie a pojmosloví dané oblasti. Výuka probíhá formou studia odborných textů, tzn. tvorbou rešerší, a následné odborné diskuse k předkládané problematice. Výstupem je seminární práce a zkouška. Posluchač je schopen samostatně vyhledávat odbornou literaturu na dané téma domácí i cizojazyčnou. Dokáže text analyzovat a v krátkých rešerších vystihnout jeho podstatu. Umí vytvořit delší práci, týkající se zvoleného problému, v níž reflektuje současný stav úrovně jeho poznání. Je schopen o tématu poučeně diskutovat.

Osnova
  • * Osnova
    Konkrétní studijní okruhy určí na začátku školního roku pedagog po diskusi se studenty na základě uvedené literatury.
Výukové metody
Přednáška a cvičení
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H75013z