H60032l Dějiny hudby II (18 a 19 st)

Hudební fakulta
léto 2025
Rozsah
2/1/3. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s vývojem hudby a hudebního myšlení v od konce 18. a po konec 19. století, prohloubení dosavadních znalostí evropské hudby v době romantismu, a to v kontextu kultury a umění, sledování postupného rozvoje a vzniku hudebních forem od raného po pozdní romantismus, přiblížení hlavních skladatelských představitelů, zejména národních kultur.
Výstupy z učení
Student bude schopen: orientace v evropské hudbě epoše romantismu, identifikace jejích stylových prvků, forem, kompozičních postupů, charakterizace jednotlivých hudebních druhů, zařazení do kontextu kultury dané epochy, popsání možností interpretace hudby jednotlivých druhů.
Osnova
 • Přehled hlavních druhů a tvůrců hudby epochy romantismu. Předpoklady vzniku romantismu, jeho charakteristické znaky, zejména v hudbě. Romantismus v jednotlivých zemích, hlavně v Itálii, Německu, Francii. Hlavní nové hudební druhy a nová náplń již dříve existujících forem. Národní hudební kultury. Novoromantismus, symfonická báseň a hudební drama. Hudba na sklonku 19. století. G. Rossini, G. Donizetti, V. Bellini, N. Paganini, C. M. Weber, F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, F. Chopin, H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner, G. Verdi, Ch. Gounod, C. Franck, J. Massenet, C. Saint-Saens, A. Bruckner, J. Brahms, M. I. Glinka, A. S. Dargomyžskij, Mocná hrstka, P. I. Čajkovskij F. Škroup, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Fibich
Literatura
 • Lexikony - New Grove Dictionary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon (odpovídající hesla). info
 • BÁRTOVÁ, Jindra - SCHNIERER, Miloš - ZOUHAROVÁ, Věra. Dějiny hudby. Brno - České Budějovice : Jihočeská univerzita , 1997. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. info
 • KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • SMOLKA, Jaroslav a kolektiv. Dějiny hudby. Brno : Togga , 2001. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • SCHNIERER, Miloš. Dějiny hudby. Brno : JAMU, 2007. info
 • EINSTEIN, Alfred. Hudba v období romantizmu. Bratislava, OPUS, 1989.
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha : Lidové noviny, 2000.
Výukové metody
přednáška s využitím audio a videonahrávek, notových a obrazových ukázek případně studentských referátů
Metody hodnocení
Podmínkou k absolvování předmětu je 70% účast ve výuce. V případě účasti 60-69% je třeba napsat referát o 5 stranách (k tomu použité informační zdroje dle normy, citace), 50-59% 8 stran, nižší účasti nebude zápočet udělen a předmet bude třeba opakovat. Letní semestr je zakončen zkouškou v kombinované podobě, tj. písemné a ústní, příp. semestrálním referátem.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.