HF TRUBKA Hra na trubku
Název anglicky: Trumpet
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Hdech:B Hra na dechové nástroje

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60101TBzHra na nástroj I J. Brodakz 0/2/2212 1-
HF:H60149ZzInterpretační seminář I R. Novozámskýz 1/1/01 1P
HF:H60185DzKomorní hra I V. Spilkaz 0/2/85 1P
HF:H60340FAzStudium repertoáru s klavírem I -z 0/2/22 1-
20 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60101TBlHra na nástroj I J. Brodakz 0/2/2212 2-
HF:H60149ZlInterpretační seminář I R. Novozámskýz 1/1/01 2P
HF:H60153AInterpretace nové hudby I - dechy a bicí J. Šťastnýzk 1/1/01 2P
HF:H60185DlKomorní hra I V. Spilkazk 0/2/85 2P
HF:H602431Orchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 2-
HF:H60340FAlStudium repertoáru s klavírem I -z 0/2/22 2-
24 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60104TBzHra na nástroj II J. Brodakz 0/2/2413 3-
HF:H60150ZzInterpretační seminář II R. Novozámskýz 1/1/01 3P
HF:H60187DzKomorní hra II V. Spilkaz 0/2/85 3P
HF:H602441zOrchestrální hra II J. Zbavitelz 0/2/23 3-
HF:H60246TBzOrchestrální party a sóla I J. Brodakz 0/1/11 3-
HF:H60343FAzStudium repertoáru s klavírem II -z 0/2/22 3-
25 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář M. Holáz 2/0/01 4P
HF:H60104TBlHra na nástroj II J. Brodakz 0/2/2413 4-
HF:H60150ZlInterpretační seminář II R. Novozámskýz 1/1/01 4P
HF:H60187DlKomorní hra II V. Spilkazk 0/2/85 4P
HF:H60228TBMetodika I J. Brodaz 1/0/11 4-
HF:H602441lOrchestrální hra II J. Zbavitelz 0/2/22 4-
HF:H60246TBlOrchestrální party a sóla I J. Brodakz 0/1/11 4-
HF:H60343FAlStudium repertoáru s klavírem II -z 0/2/22 4-
26 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50803DzKomorní hra III -z 2/0/03 5P
HF:H60002zPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 5P
HF:H60053Bakalářský seminář P. Lykoz 2/0/01 5P
HF:H60109AAzHra na nástroj III - abs. projekt M. Polákz 0/2/2614 5P
HF:H60109TBzHra na nástroj III -z 0/2/014 5-
HF:H60151ZzInterpretační seminář III -z 2/01 5P
HF:H60231TBzMetodika II -z 0/1/01 5-
HF:H602451Orchestrální hra III J. Zbavitelz 0/2/23 5-
HF:H60247TBzOrchestrální party a sóla II -zk 1/01 5-
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 5P
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 5P
HF:H60346FAzStudium repertoáru s klavírem III -z 2/0/02 5-
HF:H85027zNátisková příprava J. Brodaz 0/2/22 5-
51 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H50803DlKomorní hra III -kz 2/0/04 6P
HF:H60002lPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 6P
HF:H60053ABakalářský seminář M. Holáz 2/0/01 6P
HF:H60109AAlHra na nástroj III - abs. projekt M. Polákz 0/2/2614 6P
HF:H60109TBlHra na nástroj III -z 0/2/014 6-
HF:H60151ZlInterpretační seminář III -z 2/01 6P
HF:H60231TBlMetodika II -z 0/1/01 6-
HF:H60247TBlOrchestrální party a sóla II -z 1/0/01 6-
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 6P
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 6P
HF:H60346FAlStudium repertoáru s klavírem III -z 2/0/02 6-
HF:H85027lNátisková příprava J. Brodakz 0/2/22 6-
49 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40745zInterpretační seminář III -z 0/21 --
HF:H60089KzHra na klavír I -z 1/01 --
HF:H60091KzHra na klavír II -z 1/01 --
HF:H60154CInterpretace nové hudby II J. Šťastnýz 1/12 --
HF:H60382zZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 --
HF:H70080Základy hudební akustiky L. Přikrylz 2/0/22 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
12 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40745lInterpretační seminář III -z 0/21 --
HF:H60089KlHra na klavír I -kz 1/0/01 --
HF:H60091KlHra na klavír II -kz 1/1/01 --
HF:H60382lZáklady dirigování I G. Rovňákz 1/1/01 --
HF:H70081Zvukové aspekty interpretace O. Jirásekz 2/0/22 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
10 kreditů