HF VIOLONC Hra na violoncello
Název anglicky: Cello
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hstru:N Hra na strunné nástroje

  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40086VIzDějiny a literatura nástroje I -z 1/01 1-
HF:H60068zEstetika I -z 0/2/02 1Z
HF:H60069zFilozofie umění I -z 0/22 1Z
HF:H60102VIzHra na nástroj I -kz 0/215 1-
HF:H601654NzInterpretační seminář I -z 2/01 1Z
HF:H601853NzKomorní hra I -z 0/23 1Z
HF:H602433zOrchestrální hra I -z 1/0/02 1-
HF:H6034NzStudium repertoáru s klavírem I -z 2/02 1-
28 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40086VIlDějiny a literatura nástroje I -zk 1/02 2-
HF:H60068lEstetika I -zk 0/2/02 2Z
HF:H60069lFilozofie umění I -zk 0/2/03 2Z
HF:H60102VIlHra na nástroj I -kz 0/2/015 2-
HF:H601654NlInterpretační seminář I -z 2/01 2Z
HF:H601853NlKomorní hra I -kz 0/24 2Z
HF:H602433lOrchestrální hra I -z 1/0/02 2-
HF:H6034NlStudium repertoáru s klavírem I -z 2/02 2-
HF:H70028Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 2Z
32 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60023VIzDějiny a literatura nástroje II -z 0/11 3-
HF:H60071zFilozofie umění II -z 0/22 3Z
HF:H601072AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 3Z
HF:H60107VIzHra na nástroj II - abs. projekt -z 0/2/015 3-
HF:H60221zDiplomová práce -z 0/110 3Z
HF:H6035NzStudium repertoáru s klavírem II -z 2/02 3-
HF:H70125Magisterský diplomní seminář -z 0/0/01 3Z
46 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60023VIlDějiny a literatura nástroje II -z 0/11 4-
HF:H60071lFilozofie umění II -z 0/23 4Z
HF:H601072AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 4Z
HF:H60107VIlHra na nástroj II - abs. projekt -z 0/215 4-
HF:H60221lDiplomová práce -z 0/010 4Z
HF:H6035NlStudium repertoáru s klavírem II -z 2/02 4-
46 kreditů

Povinně volitelné

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601684NzInterpretační seminář II -z 2/01 3-
HF:H60191zKomorní hra II -z 0/23 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
7 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601684NlInterpretační seminář II -z 2/01 4-
HF:H60191lKomorní hra II -z 0/2/03 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
7 kreditů