HF VIOLONC Hra na violoncello
Název anglicky: Cello
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Hstru:N Hra na strunné nástroje

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121875
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40086VCzDějiny a literatura nástroje I Š. Švestkaz 1/0/11 1-
HF:H60068zEstetika I M. Holáz 2/0/02 1Z
HF:H60069zDějiny umění I P. Lykoz 1/1/22 1Z
HF:H60102VCzHra na nástroj I Š. Švestkakz 0/2/2815 1-
HF:H601654NzInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 1Z
HF:H601853NzKomorní hra I M. Jelínekz 0/2/43 1Z
HF:H602433zOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/3/33 1-
HF:H6034NzStudium repertoáru s klavírem I M. Jelínkováz 0/2/22 1-
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H40086VClDějiny a literatura nástroje I Š. Švestkazk 1/0/32 2-
HF:H60068lEstetika I M. Holázk 2/2/02 2Z
HF:H60069lDějiny umění I P. Lykozk 1/1/43 2Z
HF:H60102VClHra na nástroj I Š. Švestkakz 0/2/2815 2-
HF:H601654NlInterpretační seminář I M. Vacekz 1/11 2Z
HF:H601853NlKomorní hra I M. Jelínekzk 0/2/64 2Z
HF:H602433lOrchestrální hra I J. Kleckerz 0/2/23 2-
HF:H6034NlStudium repertoáru s klavírem I M. Jelínkováz 0/2/22 2-
HF:H70028Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 2Z
34 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60023VCzDějiny a literatura nástroje II Š. Švestkaz 1/0/11 3-
HF:H60071zDějiny umění II P. Lykoz 1/1/22 3Z
HF:H601072AzHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 3Z
HF:H60107VCzHra na nástroj II Š. Švestkaz 0/2/85 3-
HF:H60221zPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 3Z
HF:H6035NzStudium repertoáru s klavírem II M. Jelínkováz 0/2/22 3-
HF:H70125Diplomní seminář P. Lykoz 1/0/12 3Z
37 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60023VClDějiny a literatura nástroje II Š. Švestkaz 1/0/11 4-
HF:H60071lDějiny umění II P. Lykoz 1/1/32 4Z
HF:H601072AlHra na nástroj II - abs. projekt M. Jelínekz 0/2/2815 4Z
HF:H60107VClHra na nástroj II Š. Švestkaz 0/2/85 4-
HF:H60221lPříprava diplomové práce P. Lykoz 0/1/1910 4Z
HF:H6035NlStudium repertoáru s klavírem II M. Jelínkováz 0/2/22 4-
35 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci není žádná skupina povinně volitelných předmětů definována

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601684NzInterpretační seminář II -z 2/0/01 3-
HF:H60191zKomorní hra II -z 0/2/03 --
HF:H75012zBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059zInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
7 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601684NlInterpretační seminář II -z 2/01 4-
HF:H60191lKomorní hra II -z 0/2/03 --
HF:H75012lBarokní/klasicistní komorní hra -kz 0/6/02 --
HF:H80059lInterpretace repertoáru starších stylových období pro kytaristy -z 0/01 --
7 kreditů