H60102VCz Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/28. 15 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
MgA. Štěpán Švestka
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru a úspěšně vykonané přijímací zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vychovat špičkové odborníky, kteří se mohou uplatnit jako sólisté a jako hráči v předních symfonických, operních a komorních orchestrech, v komorních souborech, a také jako pedagogové působící na všech stupních odborných škol. Obor navazuje na bakalářský stupeň studia. Umožňuje nejvyšší stupeň vzdělání nejen v oblasti praktické, ale rovněž v teoretické oblasti historie a vývoje nástroje a interpretace. Vědomosti z praktických a teoretických předmětů, které se vzájemně doplňují, mohou studenti již během studia aplikovat nejen na mezinárodních interpretačních kurzech a mezinárodních interpretačních soutěžích, ale na základě získaných znalostí je zde předpoklad špičkových sólových výkonů na domácích i mezinárodních koncertních pódiích.
Výstupy z učení
Na základě intenzívní individuální přípravy student ovládá dle výběru některá vrcholná díla violoncellovéhio repertoáru (viz osnova), včetně používání nejnovějších interpretačních postupů, jako je např. maximální využití hry v palcových polohách, plynulé používání přirozených i umělých flažoletů. Student má již četnou zkušenost s veřejným vystupováním a umí adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice).
Osnova
 • Na základě intenzívní individuální přípravy student ovládá dle výběru řadu vrcholných děl violoncellového repertoáru, zahrnujících různé druhy technických prvků nejvyšší obtížnosti (ricochet, arpeggio, řadové staccato, dvojhmatové flageolety, vícehlasé trylky ad.)
 • Má již značnou zkušenost s veřejným vystupováním a umí adekvátně načasovat svůj výkon - časování hráčské kondice.
 • Repertoár může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Etudy vyšší náročnosti: Popper, Piatti, Bukinik, Serais apod.
 • Barber S.: Koncert a moll
 • Boccherini L.: Koncerty (výběr)
 • Brahms J.: Sonáty
 • Britten B.: Cello-Symphony
 • Čajkovskij P. I.: Variace na rokokové téma
 • Dvořák A.: Koncert h moll
 • Elgar E.: Koncert e moll
 • Franck C.: Sonáta A dur
 • Haydn J.: Koncert D dur Honegger A.: Koncert
 • Chopin F.: Sonáta g moll
 • Kraft Ä.: Koncert C dur Lalo E.: Koncert d moll
 • Martinů B.: Koncert č.1, č.2
 • Martinů B.: Sonáty
 • Popper D.: Koncerty d moll, e moll, G dur, h moll
 • Popper D.: Výběr z virtuózních skladeb
 • Prokofjev S.: Symfonie - Koncert
 • Prokofjev S.: Sonáta C dur
 • Saint-Saëns C.: Koncert a moll, d moll
 • Schumann R.: Koncert a moll
 • Šostakovič D.: Koncert č. 1, č. 2
 • Seravais F. A.: Výběr z virtuózních skladeb
 • Šostakovič D.: Sonáta d moll
Literatura
  doporučená literatura
 • Alexanian, D.: Traité théorique et pratique du Violoncelle, Édition littéraires et musicales. A. Z. Mathot, Paris 1922
 • Tortelier, P.: How I Play, How I Teach. Chester Music, London 1976
 • Mantel, G.: Cellotechnik. Schott Music, Mainz 1972
 • Pappe, W, Boetcher, W.: Das Violoncello. Schott Music, Mainz, 2005
 • Mantel, G.: Cellotechnik. Schott Music, Mainz 1972
 • Becker H.: Mechanik und Aesthetik des Violoncellspiels. Universal-Edition, Wien, 1929
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisonální
Navazující předměty
Informace učitele
Látka 1. ročníku:
Etudy - minimálně 2 (1 za semestr)
Bach J. S. - minimálně 2 části nebo M. Reger 2 části ze sólových suit, (1 za semestr)
Celý koncert
Celá sonáta
Virtuózní skladba - např. Popper, Čajkovskij, Davydov, Fitzenhagen
V případě přípravy na soutěž může být repertoár upraven dle soutěžních podmínek
Ročníkový recitál: Délka minimálně 60 minut, hra zpaměti je podmínkou. Pouze sonáty většího rozsahu a soudobé skladby je možno hrát z not. Případná komorní hra (trio, kvarteto apod.) může být zařazena pouze nad rámec dané studijní povinnosti.
Seminář: Minimálně 2 vystoupení, (jedno za semestr)
Látka ke zkouškám (LS): 1 etuda, 1 část ze suit J. S. Bacha nebo M. Regera
Hra zpaměti je podmínkou
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.