H60107VCl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
prof. Jozef Podhoranský
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně absolvovaný předmět H60107VIz - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen nejen na přípravu absolventského projektu, ale současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže. Student rovněž rozšiřuje a prokazuje široké znalosti v oblasti kontrabasového repertoáru, orientuje se i v soudobých trendech vývoje techniky. Výuka rovněž podporuje schopnost strukturovaného verbálního projevu, abstraktního myšlení, analýzy a syntézy a důležitou schopnost sebereflexe. Součástí výuky předmětu je uspořádání recitálu a příprava na interpretační soutěže nebo konkurzy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • Student prokazuje vysokou interpretační úroveň v oblasti violoncellového repertoáru a repertoáru komorních ansámblů, ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky hry na violoncello, orientuje se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů.
 • Repertoár obsahuje reprezentativní violoncellová díla různých stylů a forem v nejvyšší interpretační obtížnosti, případně originální, dramatugicky přínosný repertoár.
 • Díla pro sólové violoncello: J. S. Bach, M. Reger, Z. Kodály, E. Ysaÿe, B. Britten, W. Lutoslawski apod.
 • Virtuózní violoncellové skladby: D. Popper, F. A. Servais, G. Goltermann, K. Davidov, G. Cassadó apod.
 • Stěžejní velké violoncellové sonáty: L. van Beethoven, F. Schubert, E. Grieg, F. Chopin, J. Brahms, R. Strauss, C. Franck, C. Debussy, F. Poulenc, D. Šostakovič, S. Prokofjev apod.
 • Violoncellové skladby autorů 2. poloviny 20.století až po současnost: S. Barber, B. Britten, J. Novák, P. Eben, A. Šnitke, A. Pärt apod.
Literatura
  doporučená literatura
 • Alexanian, D.: Traité théorique et pratique du Violoncelle, Édition littéraires et musicales. A. Z. Mathot, Paris 1922
 • Becker H.: Mechanik und Aesthetik des Violoncellspiels. Universal-Edition, Wien 1929
 • Mantel G.: Cellotechnik. Schott Music, Mainz 1972
 • Tortelier P.: How I Play, How I Teach. Chester Music, London 1976
 • Pappe W., Boetcher W.: Das Violoncello. Schott Music, Mainz 2005
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Zápočet, SZZ
Informace učitele
Absolventský recitál v minimální délce 70 minut. Program je složen ze skladeb různých stylových období. Hra zpaměti je podmínkou, pouze soudobé skladby a sonáty většího rozsahu je možné hrát z not. Případná komorní hra (trio, kvarteto apod.) může být zařazena pouze nad rámec dané studijní povinnosti.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/H60107VCl