H601853Nz Komorní hra I

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předchozí znalosti interpretace komorní hudby, úspěšně složená přijímací zkouška do magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého složení (duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek), na jejímž základě student získává cenné zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru a schopnost vzájemné komunikace členů komorního souboru.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry:
- spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů;
- ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý;
- ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů);
- má povědomí o přístupu k interpretaci různých slohových epoch;
Na základě těchto zkušeností umí vést komorní ansámbl během zkoušek, ovládá základní techniku nástupů a dokáže pohybem naznačit tempo. Je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Osnova
 • Rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu, (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji).
 • Příklad výběru repertoáru:
 • Haydn, J.: Smyčcové kvartety ,,Skřivánčí" a ,,Kvintenquartet"
 • Mozart, W. A.: Dua pro housle a violu, klavírní tria, smyčcové kvartety
 • van Beethoven, L.: Výběr z kvartetů vyšších opusových čísel
 • Schubert, F.: Smyčcový kvartet č. 14 d moll "Smrt a dívka"
 • Brahms, J.: 3 kvartety, klavírní tria a kvartety – výběr.
 • Dvořák, A.: Kvartety ,,Americký" a ,,Slovanský"
Literatura
  doporučená literatura
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York 1974
 • Ginzburg, L. S.: Istorija violončelnogo iskusstva. Muzgiz, Moskva 1950
 • Budiš, R.: Housle v proměnách staletí, Editio Supraphon, Praha 1975
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Křístková, D.: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
Výukové metody
Hromadná výuka, koncertní vystoupení, seminář
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.