H601853Nl Komorní hra I

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Řezníček (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
MgA. Miroslav Zicha (cvičící)
Garance
prof. MgA. Miloslav Jelínek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 10:00–17:35 007, St 14:20–20:05 110
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu H601853Nz - Komorní hra I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého složení (duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek), na jejímž základě student získává cenné zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru a schopnost vzájemné komunikace členů komorního souboru.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry:
- spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů;
- ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý;
- ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů);
- má povědomí o přístupu k interpretaci různých slohových epoch;
Na základě těchto zkušeností umí vést komorní ansámbl během zkoušek, ovládá základní techniku nástupů a dokáže pohybem naznačit tempo. Je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Osnova
 • Rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu, (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji).
 • Příklad výběru repertoáru:
 • Haydn, J.: Smyčcové kvartety ,,Skřivánčí" a ,,Kvintenquartet"
 • Mozart, W. A.:Dua pro housle a violu, klavírní tria, smyčcové kvartety
 • van Beethoven, L.: Výběr z kvartetů vyšších opusových čísel
 • Schubert, F.:Smyčcový kvartet č. 14 d moll "Smrt a dívka"
 • Brahms, J.: 3 kvartety, klavírní tria a kvartety – výběr.
 • Dvořák, A.:Kvartety ,,Americký" a ,,Slovanský"
Literatura
  doporučená literatura
 • Ginzburg, L. S.: Istorija violončelnogo iskusstva.. Muzgiz, Moskva 1950
 • Ginzburg, L. S.: Istorija violončelnogo iskusstva.. Muzgiz, Moskva 1950 Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969 Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day. New York 1974
 • Budiš, R.: Housle v proměnách staletí, Editio Supraphon, Praha 1975
Výukové metody
Hromadná výuka, koncertní vystoupení, seminář
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Povinné vystoupení na semináři nebo na koncertě. Minimální délka studovaného komorního díla je 20 minut.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H601853Nl