H6034Nz Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vladimír Hollý (cvičící)
doc. MgA. Marcela Jelínková (cvičící)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (cvičící)
MgA. Libuše Pančochová (cvičící)
Garance
doc. MgA. Marcela Jelínková
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–12:00 201, St 8:30–13:00 201, Čt 13:00–20:00 202, Pá 13:00–20:00 202
Předpoklady
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru a úspěšně vykonané přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřený na studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem, zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Výstupy z učení
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem:
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice;
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem;
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast;
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro koncertní pódium, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu.
Osnova
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
  • Absolvování nejméně jednoho vystoupení na semináři a uspořádání recitálu.
  • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literatura
    doporučená literatura
  • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod Habilitační práce, Brno, JAMU 1982.
  • Křístková Dana: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H6034Nz