H6034Nz Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
zima 2013
Rozsah
2/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Renata Ardaševová (přednášející)
doc. MgA. Vladimír Hollý (přednášející)
Mgr. Pavel Kratochvíl (přednášející)
MgA. Libuše Pančochová (přednášející)
Garance
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
! H6034NA1z Studium repertoáru s klavírem I && ! NOW ( H6034NA1z Studium repertoáru s klavírem I ) && ! H6034ND1z Studium repertoáru s klavírem I && ! NOW ( H6034ND1z Studium repertoáru s klavírem I ) && ! H6034NC2z Studium repertoáru s klavírem I && ! NOW ( H6034NC2z Studium repertoáru s klavírem I ) && ! H6034NC1z Studium repertoáru s klavírem I && ! NOW ( H6034NC1z Studium repertoáru s klavírem I ) && ! H6034NB1z Studium repertoáru s klavírem I && ! NOW ( H6034NB1z Studium repertoáru s klavírem I ) && ! H6034NA3z Studium repertoáru s klavírem I && ! NOW ( H6034NA3z Studium repertoáru s klavírem I ) && ! H6034NA2z Studium repertoáru s klavírem I && ! NOW ( H6034NA2z Studium repertoáru s klavírem I )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
Literatura
  • Repertoár různého slohového období. info
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.