HF HUDPRO Hudební produkce
Název anglicky: Music Production
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF HproP:D Hudební produkce

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121895
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH001AzHudební produkce I L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 1Z
HF:HPH002AzZáklady vědecké a pedagogické práce I L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 1P
HF:HPH003AzDoktorandský seminář I J. Bártovák 0/2/22 1Z
HF:HPH008AzPedagogická praxe I L. Pešl Šilerováz 0/55 1-
13 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH001BlHudební produkce II L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 2Z
HF:HPH002BlZáklady vědecké a pedagogické práce II L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 2P
HF:HPH003BlDoktorandský seminář II J. Bártovák 0/2/22 2Z
HF:HPH007AlDisertační práce I L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 2Z
HF:HPH008BlPedagogická praxe II L. Pešl Šilerováz 0/55 2-
73 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH001CzHudební produkce III L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 3Z
HF:HPH002CzZáklady vědecké a pedagogické práce III L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 3P
HF:HPH003CzDoktorandský seminář III J. Bártovák 0/2/22 3Z
HF:HPH008CzPedagogická praxe III L. Pešl Šilerováz 0/55 3-
13 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH001DlHudební produkce IV L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 4Z
HF:HPH002DlZáklady vědecké a pedagogické práce IV L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 4P
HF:HPH003DlDoktorandský seminář IV J. Bártovák 0/2/22 4Z
HF:HPH007BlDisertační práce II L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 4Z
HF:HPH008DlPedagogická praxe IV L. Pešl Šilerováz 0/55 4-
73 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH001EzHudební produkce V L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 5Z
HF:HPH002EzZáklady vědecké a pedagogické práce V L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 5P
HF:HPH003EzDoktorandský seminář V J. Bártovák 0/2/22 5Z
HF:HPH008EzPedagogická praxe V L. Pešl Šilerováz 0/55 5-
13 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH001FlHudební produkce VI L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 6Z
HF:HPH003FlDoktorandský seminář VI J. Bártovák 0/2/22 6Z
HF:HPH007ClDisertační práce III L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 6Z
HF:HPH008FlPedagogická praxe VI L. Pešl Šilerováz 0/55 6-
70 kreditů

4 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH001GzHudební produkce VII L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 7Z
HF:HPH003GzDoktorandský seminář VII J. Bártovák 0/2/22 7-
HF:HPH008GzPedagogická praxe VII L. Pešl Šilerováz 0/55 7-
10 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH001HlHudební produkce VIII L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 8Z
HF:HPH003HlDoktorandský seminář VIII J. Bártovák 0/2/22 8-
HF:HPH007DlDisertační práce IV L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 8Z
HF:HPH008HlPedagogická praxe VIII L. Pešl Šilerováz 0/55 8-
70 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definováno 7 skupin povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk A a jeden cizí jazyk B v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit dva předměty za každý semestr

Cílem je maximalizovat schopnost absolventů fakulty využít jazykové znalosti a dovednosti v praxi. Při studiu cizích jazyků je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, na nácvik komunikačních dovedností, znalosti manažerské a hudební terminologie.
Zároveň je cíleně rozvíjena schopnost tvorby odborných textů a jejich porozumění. K dosažení tohoto cíle lze využít nekontaktní výuku – doktorandi mají možnost studia pomocí fakultní elektronické cvičebnice gramatiky vytvořené na bázi potřebné terminologie

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1AzAngličtina A pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 1-
HF:HPHAB1AzAngličtina B pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 1-
HF:HPHFA1AzFrancouzština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHFB1AzFrancouzština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHIA1AzItalština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHIB1AzItalština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHNA1AzNěmčina A pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 1-
HF:HPHNB1AzNěmčina B pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 1-
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1BlAngličtina A pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 2-
HF:HPHAB1BlAngličtina B pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 2-
HF:HPHFA1BlFrancouzština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHFB1BlFrancouzština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHIA1BlItalština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHIB1BlItalština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHNA1BlNěmčina A pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 2-
HF:HPHNB1BlNěmčina B pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 2-
24 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1CzAngličtina A pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 3-
HF:HPHAB1CzAngličtina B pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 3-
HF:HPHFA1CzFrancouzština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHFB1CzFrancouzština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHIA1CzItalština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHIB1CzItalština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHNA1CzNěmčina A pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 3-
HF:HPHNB1CzNěmčina B pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 3-
24 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHAA1DlAngličtina A pro odbornou praxi IV I. Jarešovázk 0/8/03 4-
HF:HPHAB1DlAngličtina B pro odbornou praxi IV I. Jarešovázk 0/8/03 4-
HF:HPHFA1DlFrancouzština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHFB1DlFrancouzština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHIA1DlItalština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHIB1DlItalština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralovázk 0/8/03 4-
HF:HPHNA1DlNěmčina A pro odbornou praxi IV K. Horáčkovázk 0/8/03 4-
HF:HPHNB1DlNěmčina B pro odbornou praxi IV K. Horáčkovázk 0/8/03 4-
24 kreditů

Studium odborných textů

Jedná se o základní teoretický předmět profilujícího základu, který se koná pravidelně během semestru v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Je veden formou „journal club“ – studenti konzultují výběr odborných textů pro studium s pedagogem a vzájemně si sdělují a diskutují poznatky a závěry z nich.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH004AzStudium odborných textů I L. Pešl Šilerováz 0/26/75 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr.4 --
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH004BlStudium odborných textů II L. Pešl Šilerováz 0/26/75 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr.4 --
4 kredity

Producentský výkon

Posluchač připravuje a odborně zpracovává a posléze realizuje během svého studia dva komplexní producentské projekty. Realizovaný výstup doplňuje projektová dokumentace a záznam realizované produkce. Školenec konzultuje veškeré aspekty přípravy a realizace projektu se školitelem/lkou, případně vybraným konzultantem/tkou a předkládá jeho dosažené výsledky oborové radě..

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH005AzProducentský výkon I L. Pešl Šilerováz 0/0/48020 --
20 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH005BlProducentský výkon II L. Pešl Šilerováz 0/0/48020 --
20 kreditů

Účast na konferenci

Alespoň dvakrát během studia je posluchač povinen aktivně vystoupit na odborné konferenci (zpravidla na takové, kde přijetí příspěvku předchází odborné posouzení). Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH006AzÚčast na konferenci I L. Pešl Šilerováz 0/0/1446 --
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH006BlÚčast na konferenci II L. Pešl Šilerováz 0/0/1446 --
6 kreditů

Zahraniční stáž / zahraniční výzkumný projekt

Jedná se o předmět, který je součástí profilujícího základu studijního programu. Posluchač během svého studia absolvuje alespoň jednu studijní stáž na zahraniční partnerské univerzitě v délce trvání alespoň jednoho měsíce (Rakousko: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien IKM, Donau Universität Krems, Univerzität für Musik Franz Liszt Weimar, Slovensko Vysoká škola múzických umění Bratislava). Stáž je možné zaměřit také na výzkumný projekt, kdy se školenec podílí na společném výzkumném projektu partnerských pracovišť.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH009AzZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt I L. Pešl Šilerováz 0/160/0 jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci.6 --
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH009BlZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt II L. Pešl Šilerováz 0/160/0 jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci.6 --
6 kreditů

Publikační aktivita

Posluchač je povinen vykázat alespoň jeden odborný publikační výstup během studia (zpravidla v odborném žurnálu se standardním recenzním řízením). Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH010AzPublikační aktivita I L. Pešl Šilerováz 0/0/0 odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium).9 --
9 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPH010BlPublikační aktivita II L. Pešl Šilerováz 0/0/0 odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium).9 --
9 kreditů

Předměty směřují k rozšíření specializovaných znalostí v oblasti hudební produkce

Předměty směřují k rozšíření specializovaných znalostí v oblasti hudební produkce. Student si vybírá alespoň 2 okruhy během studia, je tedy povinen za studium splnit 4 předměty

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHX01AzPrávo pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX02AzTechnologie pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX03AzPokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX04AzPokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX05AzDějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX06AzPráce s publikem L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
6 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HPHX01BlPrávo pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX02BlTechnologie pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX03BlPokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX04BlPokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX05BlDějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX06BlPráce s publikem L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
6 kreditů

Volitelné