HPH002Ez Základy vědecké a pedagogické práce V

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/45/30. 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (cvičící)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kristýna Štěpánková (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH002Dl Základy vědecké a pedagogické práce IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specifika psaní odborných textů v hudební produkci

Prohloubit dosavadní poznatky vědecké a metodologické práce v kontextu oboru hudební produkce. Cílem je aplikovat dosažené výsledky, popsat je v odborném a vědeckém jazyku, vyvodit závěry do teorie hudební produkce i praxe. Cílem je také seznámit se s etickými zásadami publikačního procesu a se základy popularizace vědy v oblasti hudební produkce.
ovládat praktické řešení problému pomocí adekvátních metod.
Výstupy z učení
1/ Student se orientuje v oblasti publikační etiky
2/Student zná speciální metody a techniky vhodné pro bádání v hudební produkci
3/ Student je schopen vybrané metody aplikovat a poučeně argumentovat přednosti a limity jejich použití v oblasti hudebně-kreativní sféry.
4/ Student je schopen sestavit grantovou vědeckou žádost
Osnova
 • 1/ Specifika metod a technik vhodných pro hudební produkci
 • 2/ Publikační etika
 • 3/ Specifika české a anglické terminologie
 • 4/ Popularizace hudební produkce jako vědy
 • 5/ specifika psaní grantových projektů pro oblast hudební produkce
Literatura
 • STEINMETZ, Karel. Metodologické otázky interdisciplinárního výzkumu v hudbě a vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Učebnice. ISBN 978-80-244-3189-5.
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:c9036930-47ee-11e4-aded-005056827e51
 • SEDLÁČEK, Marek, Martina KYSILKOVÁ, Markéta OTTOVÁ, František OSTRÝ a Renata HORÁKOVÁ. K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012-2016). Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8445-2.
 • BORGDORFF, Henk, Bruce BROWN, Jiří DAVID, Daniela FISCHEROVÁ a Marek Orko VÁCHA. O umění s rozumem II. Brno: Host, 2016. ISBN 978-80-7491-696-0.
 • PATOČKA, Jiří. Evaluace v kultuře: ekonomické hodnocení kulturních událostí a festivalů. Praha: Professional Publishing, 2017. ISBN 978-80-88260-04-2.
Výukové metody
bloková výuka, konzultace, samostudium
Metody hodnocení
projekt (zpracování modelu grantové žádosti - specifický výzkum)
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/HPH002Ez