HPH010Bl Publikační aktivita II

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium). 9 kr. Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH010Az Publikační aktivitia I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač je povinen vykázat alespoň jeden odborný publikační výstup během studia (zpravidla v odborném žurnálu se standardním recenzním řízením). Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.

Vědecká práce nemá bez publikování smysl. Publikování odborného článku je cestou ke zveřejnění nových poznatků odborné veřejnosti.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování kurzu napsat odborný text, projít náročným recenzním řízením a bude schopen jeho výsledné publikace na vybrané odborné platformě.
Osnova
 • 1. Zaslání abstraktu
 • 2. Zaslání celého článku
 • 3. Zapracování připomínek recenzního řízení
 • 4. Kontrola textu
 • 5. Publikační výstup
 • abstrakt 1 kredit
 • nerecenzovaný článek 2 kredity
 • recenzovaný článek v tuzemském periodiku 3 kredity
 • recenzovaný článek v zahraničním periodiku 4 kredity
 • kapitola v knize 4 kredity
 • monografie 6 kreditů
 • multiplikátor kvality výstupu 1,5
Výukové metody
Práce s textem, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HPH010Bl