HPH009Az Zahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/160/0. jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci. 6 kr. 1 týden kalendářní týden stáže 1 kredit. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Přijetí do DSP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o předmět, který je součástí profilujícího základu studijního programu. Posluchač během svého studia absolvuje alespoň jednu studijní stáž na zahraniční partnerské univerzitě v délce trvání alespoň jednoho měsíce.

Cílem je prohloubení orientace se v trendech mezinárodní hudební produkce v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, prohlubování mezinárodních akademických kontaktů, seznámení se s trendy a možnost pracovat na rozvoji prezentačních dovedností v cizím jazyce.
Výstupy z učení
Orientuje se v trendech mezinárodní hudební produkce v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, ovládá kvantitativní i kvalitativní metody výzkumné činnosti a rozvíjí výzkumné i umělecké postupy při produkci hudebních výstupů.
Osnova
  • Po domluvě se školitelem, resp. vedoucím katedry výběr konkrétního pracoviště, stanovení konkrétních cílů stáže a realizace stáže.
Výukové metody
zahraniční stáž
Metody hodnocení
1 týden kalendářní týden stáže = 1 kredit
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HPH009Az