HPH001Hl Hudební produkce VIII

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/135/50. 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Úspěšně absolvovaný kurz HPH001Gz.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň předmětu vychází z odborné literatury zaměřené zejména na současné poznatky prezentované na úrovni mezinárodních žurnálů specializovaných na oblast hudební produkce či arts managementu (zejména na témata z oblasti právních a ekonomických předpokladů realizace hudby, vydavatelství, nakladatelství, agentáže, médií, hudebního (gramofonového) průmyslu, výroby hudebních nástrojů, marketingového přístupu v oblasti služeb a volného času).
Pedagog směřuje a konzultuje aktivity studenta a jeho konkrétní výsledky při uplatňování nabytých znalostí, ať už metodou simulace projektů nebo skutečně reálně dosažených výsledků školence v praxi. V rámci předmětu školenec připravuje a studuje texty pro aktivní vystoupení na konferencích či pro kontaktní výuku.
Výstupy z učení
Student umí na základě specifik svého zaměření disertační práce: - správně tvořit hypotézy podložené relevantními zdroji - stanovovat charakteristiku problému a určit k němu vhodnou metodologii řešení - student používá a rozumí odborné terminologii jak v českém tak cizím jazyce - vyhledávat odborné konference a kolokvia vhodné pro prezentování dílčích výzkumných výsledků v tuzemsku i zahraničí - navrhnout, popsat a prezentovat výzkumnou metodu - definovat základní předpoklady a limity výzkumné metody - student umí provádět samostatný výzkum - student dokáže samostatně připravit odborný psaný text
Osnova
 • 1. studium odborných textů a jejich výklad
 • 2. konzultace konkrétních úkolů z oblasti hudební produkce
 • 3. vyhledání a doporučení vhodných odborných konferencí jak pro pasivní tak aktivní účast a konzultace přípravy příspěvku
 • 4. další doporučení vhodných pro umělecký rozvoj posluchače
 • 5. úvahy nad strategií svého vlastního uměleckého a producentského rozvoje
 • 6. konzultace průběžných výsledků
 • 7. prezentace všech výsledků v rámci závěrečného kolokvia
Literatura
 • Das Orchester. Schott Music.
 • The Journal of arts management, law, and society. Washington, DC: Heldref Publications. ISSN 1063-2921.
 • International Arts Manager. Lewis Business Media.
 • The Journal of arts management and law. Washington, D.C.: Helen Dwight Reid Educational Foundation. ISSN 0733-5113.
 • International journal of music business research. International Music Business Research Association. ISSN: 2227-5789
 • The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. Brussels: ENCATC, ISSN 2224-2554
Výukové metody
bloková výuka
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HPH001Hl