HPH002Cz Základy vědecké a pedagogické práce III

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/45/30. 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (cvičící)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kristýna Štěpánková (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Absolvování kurzu HPH002Bl Základy vědecké a pedagogické práce II .
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Sociologický výzkum a statistika v hudebním umění

Cílem předmětu je zvýšit metodologickou kvalifikaci a posílit praktické výzkumné dovednosti zejména v oblasti vlastního disertačního výzkumu. Po absolvování této vzdělávací jednotky se bude student orientovat v oblasti kvantitativních i kvalitativních sociologických metod a technik, seznámí se se speciálními programy na zpracování dat, bude schopen vybrané metody aplikovat a poučeně argumentovat přednosti a limity jejich použití v oblasti hudebně-kreativní sféry. Součástí předmětu je vypracování specifického samostatného výzkumu využívajícího jedné ze sociologických výzkumných metod.
Výstupy z učení
1/ Student se orientuje v oblasti kvantitativních i kvalitativních sociologických metod a technik
2/Student zná speciální programy na zpracování dat
3/ Student je schopen vybrané metody aplikovat a poučeně argumentovat přednosti a limity jejich použití v oblasti hudebně-kreativní sféry.
Osnova
 • 1/ kvantitativních sociologické metody a techniky
 • 2/ kvalitativní sociologické metody a techniky
 • 3/ základy statistiky a programy na zpracování dat
Literatura
 • Horn, R. (2012): Researching and Writing Dissertations: A Complete Guide for Business and Management Students. CIPD – Kogan Page.
 • Leavy, P. (2009): Methods Meets Art: Arts-Based Research Practise. Guilford Press.
 • Sedláková, R. (2015): Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Grada, Praha.
 • Hendl, J. – Remr, J. (2017): Metody výzkumu a evaluace. Portál, Praha.
 • De Vaus, D. A. (2002): Analyzing Social Science Data. SAGE Publications, London.
 • Hendl, J. (2015): Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha.
 • Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Portál, Praha.
 • Leavy, P. (2009): Methods Meets Art: Arts-Based Research Practise. Guilford Press.
 • Disman, M. (2008): Jak se vyrábí sociologická znalost. SLON, Praha.
Výukové metody
bloková výuka, konzultace, samostudium
Metody hodnocení
Projekt: vypracování specifického samostatného výzkumu využívajícího jedné ze sociologických výzkumných metod
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.