HPH006Bl Účast na konferenci II

Hudební fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0/144. 6 kr. maximálně 6 kreditů, Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Splnění předmětu HPH006Az Účast na konferenci I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Alespoň dvakrát během studia je posluchač povinen aktivně vystoupit na odborné konferenci (zpravidla na takové, kde přijetí příspěvku předchází odborné posouzení). Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.

Cílem předmětu je:
1/ získání nového pohledu na řešené otázky diskusí s odborníky
2/ Zvyšování vlastní kvalifikace
3/ Udržení kroku s novými teoriemi, přístupy, trendy a technologiemi
4/ Hledání řešení na výzkumné otázky na domácím / mezinárodním fóru
Výstupy z učení
Student se orientuje v trendech mezinárodní hudební produkce v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, ovládá kvantitativní i kvalitativní metody výzkumné činnosti a rozvíjí výzkumné i umělecké postupy při produkci odborných výstupů.

Student zná principy přípravy a přijetí příspěvku na odbornou konferenci.

Student umí připravit standardní odbornou prezentaci v českém či cizím jazyce, umí připravit abstrakt a následně dokáže prezentovat odbornou přednášku.
Osnova
  • pasivní účast 1 kredit
  • aktivní účast interní konference JAMU 1 kredit
  • aktivní účast na popularizační konferenci 1 kredit
  • aktivní účast tuzemská konference 3 kredity
  • aktivní účast zahraniční konference 5 kreditů
  • oceněný příspěvek odbornou komisí na zahraniční konferenci 6 kreditů
Výukové metody
Absolvování odborné prezentace, resp. pasivní či aktivní účast na odborné konferenci.
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě dodání potvrzení účastníka konference a prezentovaného materiálu (např. ppt prezentace).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2023/HPH006Bl