HF HUDPRO Music production
Name in Czech: Hudební produkce
doctoral full-time specialized
Included in the programme: HF HproP:D Music prosuction

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH001AzHudební produkce I L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 1Z
HF:HPH002AzZáklady vědecké a pedagogické práce I L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 1P
HF:HPH003AzDoktorandský seminář I J. Bártovák 0/2/22 1Z
HF:HPH008AzPedagogická praxe I L. Pešl Šilerováz 0/55 1-
13 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH001BlHudební produkce II L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 2Z
HF:HPH002BlZáklady vědecké a pedagogické práce II L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 2P
HF:HPH003BlDoktorandský seminář II J. Bártovák 0/2/22 2Z
HF:HPH007AlDisertační práce I L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 2Z
HF:HPH008BlPedagogická praxe II L. Pešl Šilerováz 0/55 2-
73 credits

2 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH001CzHudební produkce III L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 3Z
HF:HPH002CzZáklady vědecké a pedagogické práce III L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 3P
HF:HPH003CzDoktorandský seminář III J. Bártovák 0/2/22 3Z
HF:HPH008CzPedagogická praxe III L. Pešl Šilerováz 0/55 3-
13 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH001DlHudební produkce IV L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 4Z
HF:HPH002DlZáklady vědecké a pedagogické práce IV L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 4P
HF:HPH003DlDoktorandský seminář IV J. Bártovák 0/2/22 4Z
HF:HPH007BlDisertační práce II L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 4Z
HF:HPH008DlPedagogická praxe IV L. Pešl Šilerováz 0/55 4-
73 credits

3 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH001EzHudební produkce V L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 5Z
HF:HPH002EzZáklady vědecké a pedagogické práce V L. Pešl Šilerovák 0/45/30 1 týden v semestru kontaktní výuky + domácí příprava, celkem 75 hodin / semestr.3 5P
HF:HPH003EzDoktorandský seminář V J. Bártovák 0/2/22 5Z
HF:HPH008EzPedagogická praxe V L. Pešl Šilerováz 0/55 5-
13 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH001FlHudební produkce VI L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 6Z
HF:HPH003FlDoktorandský seminář VI J. Bártovák 0/2/22 6Z
HF:HPH007ClDisertační práce III L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 6Z
HF:HPH008FlPedagogická praxe VI L. Pešl Šilerováz 0/55 6-
70 credits

4 ročník

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH001GzHudební produkce VII L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 7Z
HF:HPH003GzDoktorandský seminář VII J. Bártovák 0/2/22 7-
HF:HPH008GzPedagogická praxe VII L. Pešl Šilerováz 0/55 7-
10 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH001HlHudební produkce VIII L. Pešl Šilerovák 0/135/50 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr.3 8Z
HF:HPH003HlDoktorandský seminář VIII J. Bártovák 0/2/22 8-
HF:HPH007DlDisertační práce IV L. Pešl Šilerováz 0/0/12060 8Z
HF:HPH008HlPedagogická praxe VIII L. Pešl Šilerováz 0/55 8-
70 credits

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk A a jeden cizí jazyk B v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit dva předměty za každý semestr

Cílem je maximalizovat schopnost absolventů fakulty využít jazykové znalosti a dovednosti v praxi. Při studiu cizích jazyků je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, na nácvik komunikačních dovedností, znalosti manažerské a hudební terminologie.
Zároveň je cíleně rozvíjena schopnost tvorby odborných textů a jejich porozumění. K dosažení tohoto cíle lze využít nekontaktní výuku – doktorandi mají možnost studia pomocí fakultní elektronické cvičebnice gramatiky vytvořené na bázi potřebné terminologie

1 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPHAA1AzAngličtina A pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 1-
HF:HPHAB1AzAngličtina B pro odbornou praxi I I. Jarešováz 0/8/03 1-
HF:HPHFA1AzFrancouzština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHFB1AzFrancouzština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHIA1AzItalština A pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHIB1AzItalština B pro odbornou praxi I Z. Vybíralováz 0/8/03 1-
HF:HPHNA1AzNěmčina A pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 1-
HF:HPHNB1AzNěmčina B pro odbornou praxi I K. Horáčkováz 0/8/03 1-
24 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPHAA1BlAngličtina A pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 2-
HF:HPHAB1BlAngličtina B pro odbornou praxi II I. Jarešováz 0/8/03 2-
HF:HPHFA1BlFrancouzština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHFB1BlFrancouzština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHIA1BlItalština A pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHIB1BlItalština B pro odbornou praxi II Z. Vybíralováz 0/8/03 2-
HF:HPHNA1BlNěmčina A pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 2-
HF:HPHNB1BlNěmčina B pro odbornou praxi II K. Horáčkováz 0/8/03 2-
24 credits
2 ročník
Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPHAA1CzAngličtina A pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 3-
HF:HPHAB1CzAngličtina B pro odbornou praxi III I. Jarešováz 0/8/03 3-
HF:HPHFA1CzFrancouzština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHFB1CzFrancouzština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHIA1CzItalština A pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHIB1CzItalština B pro odbornou praxi III Z. Vybíralováz 0/8/03 3-
HF:HPHNA1CzNěmčina A pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 3-
HF:HPHNB1CzNěmčina B pro odbornou praxi III K. Horáčkováz 0/8/03 3-
24 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPHAA1DlAngličtina A pro odbornou praxi IV I. Jarešováz 0/8/03 4-
HF:HPHAB1DlAngličtina B pro odbornou praxi IV I. Jarešováz 0/8/03 4-
HF:HPHFA1DlFrancouzština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralováz 0/8/03 4-
HF:HPHFB1DlFrancouzština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralováz 0/8/03 4-
HF:HPHIA1DlItalština A pro odbornou praxi IV Z. Vybíralováz 0/8/03 4-
HF:HPHIB1DlItalština B pro odbornou praxi IV Z. Vybíralováz 0/8/03 4-
HF:HPHNA1DlNěmčina A pro odbornou praxi IV K. Horáčkováz 0/8/03 4-
HF:HPHNB1DlNěmčina B pro odbornou praxi IV K. Horáčkováz 0/8/03 4-
24 credits

Studium odborných textů

Jedná se o základní teoretický předmět profilujícího základu, který se koná pravidelně během semestru v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Je veden formou „journal club“ – studenti konzultují výběr odborných textů pro studium s pedagogem a vzájemně si sdělují a diskutují poznatky a závěry z nich.

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH004AzStudium odborných textů I L. Pešl Šilerováz 0/26/75 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr.4 --
4 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH004BlStudium odborných textů II L. Pešl Šilerováz 0/26/75 26 hodin kontaktní výuky, 75 hodin domácí příprava / semestr.4 --
4 credits

Producentský výkon

Posluchač připravuje a odborně zpracovává a posléze realizuje během svého studia dva komplexní producentské projekty. Realizovaný výstup doplňuje projektová dokumentace a záznam realizované produkce. Školenec konzultuje veškeré aspekty přípravy a realizace projektu se školitelem/lkou, případně vybraným konzultantem/tkou a předkládá jeho dosažené výsledky oborové radě..

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH005AzProducentský výkon I L. Pešl Šilerováz 0/0/48020 --
20 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH005BlProducentský výkon II L. Pešl Šilerováz 0/0/48020 --
20 credits

Účast na konferenci

Alespoň dvakrát během studia je posluchač povinen aktivně vystoupit na odborné konferenci (zpravidla na takové, kde přijetí příspěvku předchází odborné posouzení). Dle typu vystoupení oborová rada uděluje příslušný počet kreditů dle dosažených výsledků.

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH006AzÚčast na konferenci I L. Pešl Šilerováz 0/0/1446 --
6 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH006BlÚčast na konferenci II L. Pešl Šilerováz 0/0/1446 --
6 credits

Zahraniční stáž / zahraniční výzkumný projekt

Jedná se o předmět, který je součástí profilujícího základu studijního programu. Posluchač během svého studia absolvuje alespoň jednu studijní stáž na zahraniční partnerské univerzitě v délce trvání alespoň jednoho měsíce (Rakousko: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien IKM, Donau Universität Krems, Univerzität für Musik Franz Liszt Weimar, Slovensko Vysoká škola múzických umění Bratislava). Stáž je možné zaměřit také na výzkumný projekt, kdy se školenec podílí na společném výzkumném projektu partnerských pracovišť.

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH009AzZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt I L. Pešl Šilerováz 0/160/0 jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci.6 --
6 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH009BlZahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt II L. Pešl Šilerováz 0/160/0 jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci.6 --
6 credits

Publikační aktivita

Posluchač je povinen vykázat alespoň jeden odborný publikační výstup během studia (zpravidla v odborném žurnálu se standardním recenzním řízením). Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH010AzPublikační aktivita I L. Pešl Šilerováz 0/0/0 odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium).9 --
9 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPH010BlPublikační aktivita II L. Pešl Šilerováz 0/0/0 odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium).9 --
9 credits

Předměty směřují k rozšíření specializovaných znalostí v oblasti hudební produkce

Předměty směřují k rozšíření specializovaných znalostí v oblasti hudební produkce. Student si vybírá alespoň 2 okruhy během studia, je tedy povinen za studium splnit 4 předměty

Zimní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPHX01AzPrávo pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX02AzTechnologie pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX03AzPokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX04AzPokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX05AzDějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX06AzPráce s publikem L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
6 credits
Letní semestr
Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
HF:HPHX01BlPrávo pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX02BlTechnologie pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX03BlPokročilé nástroje a techniky managementu pro hudební produkci L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX04BlPokročilé nástroje online marketingu a marketingové komunikace L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX05BlDějiny hudby se zaměřením na operu, jazz, populární hudbu atd L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
HF:HPHX06BlPráce s publikem L. Pešl Šilerováz 1/1/11 --
6 credits

Volitelné