HF VARHANY Hra na varhany
Název anglicky: Hra na varhany
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: HF Varh:B Hra na varhany a duchovní hudba

Úvodní informace / Pokyny

Skladba předmětů specializace je:
  • povinné předměty
  • povinně volitelné předměty
  • volitelné předměty
Povinné předměty:

skládají se z:
  • základních teoretických předmětů profilujícího základu (profilace Z)
  • předmětů profilujícího základu (profilace P)
  • povinných předmětů programu/specializace
Student je povinen splnit VŠECHNY tyto předměty v semestrech ve kterých jsou uvedeny, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinně volitelné předměty:

Typicky cizí jazyky, nebo skupiny předmětů podle zaměření studia v dané specializaci.

Student je povinen splnit VŠECHNY tyto skupiny předmětů v semestrech ve kterých jsou uvedeny, podmínky jednotlivých skupin jsou blíže popsány v popisu skupin, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Volitelné předměty:

Předměty které je vhodné v dané specializaci studovat, student si tyto předměty zapisuje podle svého uvážení, ideálně v semestrech u předmětu uvedených, není-li semestr u předmětu uveden, je libovolný. Je možné vybírat též z celofakultní nabídky volitelných předmětů:
https://is.jamu.cz/auth/predmety/sablony?fakulta=5451;uzel=121853
Zápisem volitelného předmětu vzniká povinnost tento předmět studovat, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Skladba předmětů v jednotlivých semestrech studia by měla v součtu povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů tvořit minimálně 30, maximálně však 40 kreditů, výjimky z tohoto pravidla určuje Studijní a zkušební řád.

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HDH011zSelf-management kurs I L. Pešl Šilerováz 0/1/22 --
HF:HF0303zImprovizační seminář Z. Nováčekz 0/1/11 --
HF:HF0304zInterpretační seminář I Z. Nováčekz 0/2/01 --
HF:HF0307zKomorní hra a doprovod I Z. Nováčekz 0/1/53 --
HF:HF0312zInterpretace staré hudby I B. Williz 2/0/22 --
HF:HF0319zImprovizace I Z. Nováčekz 0/1/95 --
HF:HF0324zChrámová hudba I J. Michálková Slimáčkováz 1/0/11 --
HF:HF0332zHra na nástroj I Z. Nováčekkz 0/2/1810 --
HF:HF0338zOrganologie I Z. Nováčekz 0/1/11 --
26 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HF0303lImprovizační seminář Z. Nováčekz 0/1/11 --
HF:HF0304lInterpretační seminář I Z. Nováčekz 0/2/01 --
HF:HF0307lKomorní hra a doprovod I Z. Nováčekkz 0/1/53 --
HF:HF0312lInterpretace staré hudby I B. Willikz 2/0/22 --
HF:HF0319lImprovizace I Z. Nováčekkz 0/1/95 --
HF:HF0324lChrámová hudba I J. Michálková Slimáčkovázk 1/0/32 --
HF:HF0332lHra na nástroj I Z. Nováčekkz 0/2/1810 --
HF:HF0338lOrganologie I Z. Nováčekz 0/1/22 --
26 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HDH012zSelf-management kurs II L. Pešl Šilerováz 0/1/22 --
HF:HF0305zInterpretační seminář II Z. Nováčekz 0/2/01 --
HF:HF0308zKomorní hra a doprovod II Z. Nováčekz 0/1/53 --
HF:HF0310zMetodika I K. Klugarováz 0/1/32 --
HF:HF0313zInterpretace staré hudby II B. Williz 2/0/22 --
HF:HF0320zImprovizace II Z. Nováčekz 0/1/95 --
HF:HF0325zChrámová hudba II J. Michálková Slimáčkováz 1/0/11 --
HF:HF0333zHra na nástroj II Z. Nováčekkz 0/2/1810 --
HF:HF0339zOrganologie II Z. Nováčekz 0/1/11 --
27 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář M. Holáz 2/0/01 --
HF:HF0305lInterpretační seminář II Z. Nováčekz 0/2/01 --
HF:HF0308lKomorní hra a doprovod II Z. Nováčekkz 0/1/53 --
HF:HF0310lMetodika I K. Klugarováz 0/1/32 --
HF:HF0313lInterpretace staré hudby II B. Willikz 2/0/22 --
HF:HF0320lImprovizace II Z. Nováčekkz 0/1/95 --
HF:HF0325lChrámová hudba II J. Michálková Slimáčkovázk 1/0/32 --
HF:HF0333lHra na nástroj II Z. Nováčekkz 0/2/1810 --
HF:HF0339lOrganologie II Z. Nováčekz 0/1/22 --
28 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002zPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 --
HF:H60053Bakalářský seminář P. Lykoz 2/0/01 --
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 --
HF:H60288zPsychologie I M. Bucharováz 1/1/22 --
HF:HF0306zInterpretační seminář III Z. Nováčekz 0/2/01 --
HF:HF0309zKomorní hra a doprovod III Z. Nováčekz 0/1/53 --
HF:HF0311zMetodika II K. Klugarováz 0/1/32 --
HF:HF0334zHra na nástroj III Z. Nováčekz 0/2/2212 --
HF:HF0340zRejstříkování varhanní hudby Z. Nováčekz 0/1/11 --
29 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002lPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 --
HF:H60053ABakalářský seminář M. Holáz 2/0/01 --
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 --
HF:H60288lPsychologie II M. Bucharováz 1/1/32 --
HF:HF0306lInterpretační seminář III Z. Nováčekz 0/2/01 --
HF:HF0309lKomorní hra a doprovod III Z. Nováčekkz 0/1/53 --
HF:HF0311lMetodika II K. Klugarováz 0/1/32 --
HF:HF0334lHra na nástroj III Z. Nováčekz 0/2/2212 --
HF:HF0340lRejstříkování varhanní hudby Z. Nováčekz 0/1/22 --
30 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 kreditů