HF JAZZKOM Jazzová kompozice a aranžování
Název anglicky: Jazz Composition
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hbnji:B Hra na bicí nástroje a jazz

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601652zInterpretační seminář I V. Spílkaz 2/01 1P
HF:H601852zAnsámblová hra I M. Opršálz 0/25 1P
HF:H70084BzKompozice I V. Spílkakz 2/0/07 1-
HF:H70085BzObligátní nástroj I J. Bartošz 1/0/02 1-
HF:H70088zTeorie Jazzové improvizace I J. Levíčekz 1/11 1-
HF:H70089zJazzová intonace a rytmus I J. Slavíkzk 0/21 1-
HF:H70090zJazzová harmonie I M. Jakabčiczk 2/01 1-
HF:H70091zJazzové aranžování I M. Jakabčicz 1/11 1-
HF:H70092zZáklady jazzového klavíru I J. Levíčekz 0/1/01 1-
HF:H70093zDějiny jazzu I V. Spílkaz 1/11 1-
HF:H70094Práce s hudebními programy D. Dlouhýz 0/11 1-
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601652lInterpretační seminář I V. Spílkaz 2/01 2P
HF:H601852lAnsámblová hra I M. Opršálkz 0/25 2P
HF:H70084BlKompozice I V. Spílkakz 2/07 2-
HF:H70085BlObligátní nástroj I J. Bartošzk 1/0/02 2-
HF:H70088lTeorie Jazzové improvizace I J. Levíčekz 1/11 2-
HF:H70089lJazzová intonace a rytmus I J. Slavíkzk 0/21 2-
HF:H70090lJazzová harmonie I M. Jakabčiczk 2/0/01 2-
HF:H70091lJazzové aranžování I M. Jakabčicz 1/11 2-
HF:H70092lZáklady jazzového klavíru I J. Levíčekz 0/1/01 2-
HF:H70093lDějiny jazzu I V. Spílkazk 1/11 2-
21 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601682zInterpretační seminář II V. Spílkaz 2/01 3P
HF:H601872zAnsámblová hra II M. Opršálz 0/2/05 3P
HF:H70098zBigband II M. Jakabčicz 0/21 3-
HF:H70099BzKompozice II V. Spílkakz 2/07 3-
HF:H70100BzObligátní nástroj II J. Bartošz 1/0/02 3-
HF:H70103zTeorie Jazzové improvizace II J. Levíčekz 1/11 3-
HF:H70104zJazzová intonace a rytmus II J. Slavíkzk 0/21 3-
HF:H70105zJazzová harmonie II M. Jakabčiczk 2/01 3-
HF:H70106zJazzové aranžování II M. Jakabčicz 1/11 3-
HF:H70107zZáklady jazzového klavíru II J. Levíčekz 0/11 3-
HF:H70108zDějiny jazzu II V. Spílkaz 1/11 3-
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář J. Bártováz 2/0/01 4P
HF:H601682lInterpretační seminář II V. Spílkaz 2/01 4P
HF:H601872lAnsámblová hra II M. Opršálkz 0/2/05 4P
HF:H70098lBigband II M. Jakabčicz 0/21 4-
HF:H70099BlKompozice II V. Spílkakz 2/07 4-
HF:H70100BlObligátní nástroj II J. Bartošzk 1/0/02 4-
HF:H70103lTeorie Jazzové improvizace II J. Levíčekz 1/1/01 4-
HF:H70104lJazzová intonace a rytmus II J. Slavíkzk 0/21 4-
HF:H70105lJazzová harmonie II M. Jakabčiczk 2/01 4-
HF:H70106lJazzové aranžování II M. Jakabčicz 1/11 4-
HF:H70107lZáklady jazzového klavíru II J. Levíčekz 0/11 4-
HF:H70108lDějiny jazzu II V. Spílkazk 1/11 4-
23 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002zPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 5P
HF:H60053Bakalářský seminář J. Bártováz 2/0/01 5P
HF:H60109AzAbsolventský projekt M. Opršálz 2/013 5P
HF:H60170zInterpretační seminář III V. Spílkaz 1/01 5P
HF:H60193zAnsámblová hra III M. Opršálz 0/2/05 5P
HF:H60259zPedagogika M. Musilováz 1/1/22 5P
HF:H60288zPsychologie M. Bucharováz 1/1/22 5P
HF:H70126BzKompozice III V. Spílkaz 2/04 5-
HF:H70127zBigband III M. Jakabčicz 0/21 5-
HF:H70130zTeorie Jazzové improvizace III J. Levíčekz 1/11 5-
HF:H70131zJazzová harmonie III M. Jakabčicz 1/11 5-
36 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002lPříprava bakalářské práce P. Lykoz 0/0/05 6P
HF:H60053ABakalářský seminář J. Bártováz 2/0/01 6P
HF:H60109AlAbsolventský projekt M. Opršálz 2/0/013 6P
HF:H60170lInterpretační seminář III V. Spílkaz 1/01 6P
HF:H60193lAnsámblová hra III M. Opršálkz 0/2/05 6P
HF:H60259lPedagogika M. Musilováz 1/1/32 6P
HF:H60288lPsychologie M. Bucharováz 1/1/32 6P
HF:H70126BlKompozice III V. Spílkaz 2/04 6-
HF:H70127lBigband III M. Jakabčicz 0/21 6-
HF:H70130lTeorie Jazzové improvizace III J. Levíčekz 1/11 6-
HF:H70131lJazzová harmonie III M. Jakabčicz 1/11 6-
36 kreditů

Povinně volitelné

Pro tuto specializaci je definována 1 skupina povinně volitelných předmětů:

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkováz 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi K. Horáčkovázk 3/2/03 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70068Hudba v nových médiích -zk 2/01 --
HF:H70132zJazzová komp. a aranž. III -z 1/11 --
HF:H70133zZáklady jazzového klavíru III -z 0/1/01 --
HF:H70134zDějiny jazzu III -z 1/12 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 --
7 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70067Současná vizuální kultura -zk 0/01 --
HF:H70069Elektroakustická hudba -zk 0/01 --
HF:H70132lJazzová komp. a aranž. III -z 1/11 --
HF:H70133lZáklady jazzového klavíru III -z 0/1/01 --
HF:H70134lDějiny jazzu III -zk 1/12 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 --
8 kreditů