HF JAZZKOM Jazzová kompozice a aranžování
Název anglicky: Jazz Composition
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: HF Hbnji:B Hra na bicí nástroje a jazz

Povinné

1 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601652zInterpretační seminář I V. Spílkaz 2/01 1P
HF:H601852zAnsámblová hra I M. Opršálz 0/25 1P
HF:H70084BzKompozice I V. Spílkakz 2/0/07 1-
HF:H70085BzObligátní nástroj I J. Bartošz 1/0/02 1-
HF:H70088zTeorie Jazzové improvizace I J. Levíčekz 1/11 1-
HF:H70089zJazzová intonace a rytmus I J. Slavíkzk 0/21 1-
HF:H70090zJazzová harmonie I M. Jakabčiczk 2/01 1-
HF:H70091zJazzové aranžování I M. Jakabčicz 1/11 1-
HF:H70092zZáklady jazzového klavíru I J. Levíčekz 0/1/01 1-
HF:H70093zDějiny jazzu I V. Spílkaz 1/11 1-
HF:H70094Práce s hudebními programy D. Dlouhýz 0/11 1-
22 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601652lInterpretační seminář I V. Spílkaz 2/01 2P
HF:H601852lAnsámblová hra I M. Opršálkz 0/25 2P
HF:H70084BlKompozice I V. Spílkakz 2/07 2-
HF:H70085BlObligátní nástroj I J. Bartošzk 1/0/02 2-
HF:H70088lTeorie Jazzové improvizace I J. Levíčekz 1/11 2-
HF:H70089lJazzová intonace a rytmus I J. Slavíkzk 0/21 2-
HF:H70090lJazzová harmonie I M. Jakabčiczk 2/0/01 2-
HF:H70091lJazzové aranžování I M. Jakabčicz 1/11 2-
HF:H70092lZáklady jazzového klavíru I J. Levíčekz 0/1/01 2-
HF:H70093lDějiny jazzu I V. Spílkazk 1/11 2-
21 kreditů

2 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H601682zInterpretační seminář II -z 2/01 3P
HF:H601872zKomorní hra II -z 0/23 3P
HF:H70098zBigband II -z 0/21 3-
HF:H70099BzHra na kontrabas II -kz 2/0/07 3-
HF:H70100BzKlasická interpretace II - Kontrabas -z 1/01 3-
HF:H70103zTeorie Jazzové improvizace II -z 1/12 3-
HF:H70104zJazzová intonace a rytmus II -zk 0/21 3-
HF:H70105zJazzová harmonie II -zk 2/01 3-
HF:H70106zJazzová komp. a aranž. II -z 1/11 3-
HF:H70107zZáklady jazzového klavíru II -z 0/1/01 3-
HF:H70108zDějiny jazzu II -z 1/12 3-
21 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H30024Bakalářský proseminář -z 0/0/01 4P
HF:H601682lInterpretační seminář II -z 2/01 4P
HF:H601872lKomorní hra II -kz 0/24 4P
HF:H70098lBigband II -z 0/21 4-
HF:H70099BlHra na kontrabas II -kz 2/0/07 4-
HF:H70100BlKlasická interpretace II - Kontrabas -zk 1/01 4-
HF:H70103lTeorie Jazzové improvizace II -z 1/12 4-
HF:H70104lJazzová intonace a rytmus II -zk 0/21 4-
HF:H70105lJazzová harmonie II -zk 2/01 4-
HF:H70106lJazzová komp. a aranž. II -z 1/11 4-
HF:H70107lZáklady jazzového klavíru II -z 0/1/01 4-
HF:H70108lDějiny jazzu II -zk 1/12 4-
23 kreditů

3 ročník

Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002zBakalářská práce -z 0/0/05 5P
HF:H60053Bakalářský seminář -z 1/0/01 5P
HF:H60109AzAbsolventský projekt M. Opršálz 2/013 5P
HF:H60170zInterpretační seminář III -z 1/01 5P
HF:H60193zKomorní hra III -z 0/23 5P
HF:H60259zPedagogika -z 1/1/02 5P
HF:H60288zPsychologie I A. Mikotováz 1/1/01 5P
HF:H70126BzHra na kontrabas III - abs. projekt -z 2/0/014 5-
HF:H70127zBigband III -z 0/21 5-
HF:H70130zTeorie Jazzové improvizace III -z 1/12 5-
HF:H70131zJazzová harmonie III -z 1/11 5-
44 kreditů
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H60002lBakalářská práce -z 0/0/05 6P
HF:H60053ABakalářský seminář -z 1/0/01 6P
HF:H60109AlAbsolventský projekt M. Opršálz 2/0/013 6P
HF:H60170lInterpretační seminář III -z 1/01 6P
HF:H60193lKomorní hra III -kz 0/24 6P
HF:H60259lPedagogika -z 1/1/02 6P
HF:H60288lPsychologie II A. Mikotováz 1/1/01 6P
HF:H70126BlHra na kontrabas III - abs. projekt -z 2/0/014 6-
HF:H70127lBigband III -z 0/21 6-
HF:H70130lTeorie Jazzové improvizace III -z 1/12 6-
HF:H70131lJazzová harmonie III -z 1/11 6-
45 kreditů

Povinně volitelné

Cizí jazyk

Student si vybírá jeden cizí jazyk v prvním a druhém ročníku, je tedy povinen splnit jeden předmět za každý semestr

1 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 1-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 1-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 2-
6 kreditů
2 ročník
Zimní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AzAngličtina pro hudební praxi -z 3/22 3-
HF:HJX00NzNěmčina pro hudební praxi -z 3/2/02 3-
4 kredity
Letní semestr
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:HJX00AlAngličtina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
HF:HJX00NlNěmčina pro hudební praxi -zk 3/23 4-
6 kreditů

Volitelné

Zimní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70068Hudba v nových médiích -zk 2/01 --
HF:H70132zJazzová komp. a aranž. III -z 1/11 --
HF:H70133zZáklady jazzového klavíru III -z 0/1/01 --
HF:H70134zDějiny jazzu III -z 1/12 --
HF:H75010zInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekz 2/0/22 --
7 kreditů

Letní semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
HF:H70067Současná vizuální kultura -zk 0/01 --
HF:H70069Elektroakustická hudba -zk 0/01 --
HF:H70132lJazzová komp. a aranž. III -z 1/11 --
HF:H70133lZáklady jazzového klavíru III -z 0/1/01 --
HF:H70134lDějiny jazzu III -zk 1/12 --
HF:H75010lInteraktivní improvizace a harmonizace P. Pařízekkz 2/0/22 --
8 kreditů