H70107z Základy jazzového klavíru II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Garance
MgA. Jiří Levíček
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70107l Základy jazzového klavíru II )
Úspěšné absolvování předmětu Základy jazzového klavíru I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dále rozvíjet správné technické návyky při hře na klavír. Jádrem jsou církevní stupnice a pokročilejší rozklady akordů. Hlavním tématem prvního semestru druhého ročníku jsou dále čtyřhlasé sazby (voicings) a vedení hlasů v rámci harmonie, především v rámci schématu mollového II - V - I, dále je to alterace dominant, základy harmonizace melodie, malý blok a drop 2.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- orientovat se v církevních modech;
- hry pokročilejších rozkladů akordů;
- zvládnout jednoduchý doprovod z akordických značek pomocí čtyřhlasé sazby v pravé ruce a basové linky v levé ruce;
- aplikovat alterace na dominantních septakordech;
- základní harmonizace melodie.
Osnova
  • Církevní stupnice a pokročilejší rozklady akordů
  • Základní čtyřhlasá sazba v pravé ruce, basová linka v levé ruce
  • Základní rytmické paterny v doprovodech
  • Alterace
  • Harmonizace melodie
  • Malý blok, drop 2
Výukové metody
Forma výuky: cvičení - individuální výuka
Metody výuky: individuální přístup dle technické úrovně studenta, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.