H70085Bz Obligátní nástroj I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
doc. Mgr. Juraj Bartoš (přednášející)
David Dorůžka (přednášející)
Mgr. Rostislav Fraš (přednášející)
RNDr. Matúš Jakabčic (přednášející)
Jan Jirucha, DiS. (přednášející)
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Marián Ševčík (přednášející)
Lubomír Šrámek (přednášející)
Rastislav Uhrík (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Juraj Bartoš
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Odpovídající odbornost hry na daný nástroj prověřená u přijímacího řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevnit technické dovednosti studentů a rozvinout základní schopnosti interpretace jazzové hudby na daný nástroj.
Jádro prvního semestru tkví ve studiu a snaze ovládnout a napodobit tradiční jazzovou stylistiku na základě jednodušších jazzových standardů a forem. Studium prvního semestru je zaměřeno především na blues.
Výstupy z učení
Student:
- bude po absolvování předmětu schopen intepretovat kratší formy jazzových standardů a blues v základních tradičních stylistikách;
- prokáže schopnost kreativně pojmout zadaný repertoárový materiál a předvést jej v jednoduchém aranžmá.
Osnova
 • Tematické okruhy:

  Studium blues
 • Analýza jazzových standardů (Blue Monk, Billie´s Bounce, Take the A Train, Summertime)
 • Studium širové škály nahrávek těchto standardů a rozbor improvizačních přístupů různých interpretů
 • Studium rytmu
 • Základy aranžování
Literatura
  doporučená literatura
 • DAVIS, Michael. 20 minutes Warm Up Routine.
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H70085Bz